Publicerad: 2013-05-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 16:27

Fortsatt hög sjukskrivningsnivå bland MS-patienter

Trots en välutvecklad svensk hälso- och sjukvård och trots att bromsmediciner varit tillgängliga i nästan två decennier har en majoritet av MS-patienterna i arbetsför ålder sjukersättning (tidigare förtidspension). Det framgår av en ny, registerbaserad studie från Karolinska Institutet som släpps lagom till Internationella MS-dagen den 29 maj.

Studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Multiple Sclerosis Journal, baseras på data från 9721 patienter med multipel skleros (MS) i Sverige och deras sjukfrånvaro under ett års tid. Alla patienter var under 65 år. De jämförs även med en kontrollgrupp utan MS på 48 605 personer. Resultaten visar att sex av tio MS-patienter i arbetsför ålder har någon typ av sjuk- eller aktivitetsersättning. Precis som i kontrollgruppen var låg utbildning, relativt hög ålder, att vara kvinna eller utrikesfödd riskfaktorer för att ha sjukersättning.

– Resultaten talar för att det behövs betydligt mer kunskap om såväl MS som om vad som kan förhindra nedsatt funktion och fortsatt delaktighet i arbetslivet och samhället, på kort och lång sikt inom denna utsatta patientgrupp. Vår studie bekräftar också tidigare forskning som visat på att sjukersättning är vanligt bland MS-sjuka, säger Kristina Alexanderson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 2040 år. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar ofta permanenta kroppsliga och ibland kognitiva funktionsnedsättningar.

Forskningen har finansierats med stöd från läkemedelsföretaget Biogen Idec, samt från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Publikation

High prevalence of sickness absence and disability pension among multiple sclerosis patients: a nationwide population-based study.
Tinghög P, Hillert J, Kjeldgård L, Wiberg M, Glaser A, Alexanderson K
Mult. Scler. 2013 Dec;19(14):1923-30