Publicerad: 2018-09-05 18:50 | Uppdaterad: 2018-10-16 15:57

Forskare vid NVS bland de mest citerade i världen

Bengt Winblad och Dag Aarsland. Foto: Selma Wolofsky/Stefan Zimmerman

Bengt Winblad, professor i geriatrik, och Dag Aarsland, professor i klinisk demensforskning, placerar sig åter på listan över ”Highly Cited Researchers”. Totalt listas över 3 500 forskare över hela världen som de mest citerade, och på så sätt också de mest inflytelserika, inom 21 olika ämnesområden.

Listan tas fram av Clarivate Analytics och bygger på information från Web of Science över de mest citerade toppublikationerna under åren 2005-2015 . Underlaget består av 130 000 vetenskapliga artiklar.

Vid KI var det sju forskare som kvalade in på listan:

Namn Institution Kategori
Bengt Winblad Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Neurobiologi och beteendevetenskap
Dag Aarsland Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Neurobiologi och beteendevetenskap
Torbjörn Tomson Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Neurobiologi och beteendevetenskap
Anders Hamsten Institutionen för medicin, Solna (MedS) Molekylärbiologi och genetik
Patrik K E Magnusson Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Molekylärbiologi och genetik
Magnus Ingelman-Sundberg Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA) Farmakologi och toxikologi
Nicola Orsini Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) Socialmedicin

Av de medicinska fakulteterna i Sverige var det, förutom medarbetare vid KI, fyra forskare vid Göteborgs universitet, fyra från Uppsala universitet, tre från Stockholms universitet, tre från Lunds universitet och två forskare vid Linköpings universitet som placerade sig på listan.

Läs mer om listan och metoden bakom samanställningen på hemsidan: http://hcr.stateofinnovation.com/