Publicerad: 2022-12-01 10:53 | Uppdaterad: 2022-12-01 10:56

Forskare utvecklar nytt hormonfritt preventivmedel

Dekorativ bild
Illustration av Getty Images.

Forskare vid bland annat KTH och Karolinska Institutet har kommit långt med testandet av en helt ny preventivmetod, en vaginal gel, som i prekliniska tester hindrar spermierna från att nå fram till ägget. Resultatet beskrivs i en studie i tidskriften Science Translational Medicine.

Enligt ett flertal vetenskapliga studier är cirka 40 procent av alla graviditeter oplanerade. Siffrorna är      liknande oavsett om det handlar om rika eller fattiga länder. En av de största anledningarna till detta är att människor inte använder preventivmedel. Det kan handla om allt från bristande tillgång eller oro över biverkningar.

Nu har forskare vid KTH och KI, tillsammans med forskare från Frankrike och Danmark, utvecklat en vaginal gel i syfte att erbjuda ett nytt hormonfritt preventivmedel. Gelen stärker den naturliga barriär som återfinns i livmoderhalsen och hindrar spermierna från att nå fram till ägget.

Sluten slembarriär

Thomas Crouzier
Thomas Crouzier, forskare vid KTH som även är knuten till KI. Privat bild.

– Slembarriären är vanligtvis sluten och inte penetrerbar för spermier, men öppnar sig vid tidpunkten för ägglossning för att möjliggöra befruktning. Vi visar att med hjälp av en vaginal gel bestående av bland annat en polymer kan vi modifiera barriärens fysiska egenskaper och göra den tillfälligt ogenomtränglig för spermier, säger Thomas Crouzier, forskare vid avdelningen Glykovetenskap på KTH, knuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet och studiens korresponderande författare.

Framgångsrika, prekliniska tester har genomförts på får, och de visar att gelen fungerar.

– Vi har utvecklat en in vivo-modell för tackor. Genom att använda fluorescerande baggespermier kan vi se att de inte tar sig längre än livmoderhalsen när den vaginala gelen appliceras, säger Thomas Crouzier.

Appliceras på sekunder

En fråga Thomas Crouzier ofta får är hur gelen ska användas.

– Vaginala geler som denna kan appliceras på några sekunder. Ett sådant preventivmedel ska i princip kunna användas från sekunder till någon timme innan sexuellt umgänge. Effekten skulle kunna bestå i timmar, men avta allt eftersom slembarriären förnyas på naturlig väg, och den modifierade slemgelen försvinner.

Thomas Crouzier har starka förhoppningar om en framtid för den vaginala gelen. Farhågor bland kvinnor att hormonbaserade preventivmedel kan bidra till psykiska biverkningar har ökat, och många kvinnor föredrar preventivmedel som inte innehåller hormoner, enligt Thomas Crouzier. 

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning. Flera av forskarna har ekonomiska intressen i företaget Cirqle Biomedical, som utvecklar ett preventivmedel baserad på den forskning som beskrivs i studien. Thomas Crouzier grundade företaget som nyligen etablerat ett partnerskap med hälsoföretaget Organon för att utveckla och kommersialisera teknologin.

Den här nyhetsartikeln är baserad på ett pressmeddelande från KTH

Publikation

"Topical reinforcement of the cervical mucus barrier to sperm", Schimpf U., Caldas-Silveira E., Katchan L., Vigier-Carriere C., Lantier, I., Nachmann G., Gidlöf S., Jonasson A. F., Björndahl L., Trombotto S., Druart X., Crouzier T., Science Translational Medicine, online 30 november, 2022, doi: 10.1126/scitranslmed.abm2417