Publicerad: 2018-11-01 12:28 | Uppdaterad: 2018-11-01 13:38

FORMAS stödjer Cecilia Stenfors projekt om tillgång till naturmiljöer

Björkar i Vingåker 2018

Forskningsrådet FORMAS stödjer under 3 år Cecilia Stenfors projekt "Exponering och Tillgång till Naturmiljöer med Medborgare i Fokus: Utvärdering av Effekter på Psykisk & Kognitiv Hälsa i den Svenska Befolkningen" med mer än 6 500 000.

Cecilia StenforsPsykisk ohälsa såsom depression, ångest, utmattning och nedsatt kognitiv funktion innebär stora folkhälsoutmaningar med omfattande kostnader på individ- och samhällsnivå.

Tidigare studier har visat att kontakt med naturliga miljöer förbättrar stämningsläge, kognitiv prestation, minskar stress och är förknippat med bättre mental hälsa. Dock behövs mer kunskap om hur exponering och tillgång till olika naturmiljöer (inkl olika "gröna miljöer”/vegetation och "blå miljöer”/vattendrag) kring individers hem och arbetsplats påverkar mental och kognitiv hälsa på befolkningsnivå.

Projektets syfte är således är att undersöka betydelsen av exponering och tillgång till olika typer av naturmiljöer runt hem och arbetsplats för olika aspekter av mental och kognitiv hälsa, tvärsnittligt och longitudinellt, i en nationellt representativ befolkningskohort. Samverka kommer också att ske med aktörer i samhället för utvecklingen av hälsofrämjande miljöer.

Resultaten kommer att bidra med viktiga empiriska underlag för riktlinjer kring stadsplanering och folkhälsa.