Publicerad: 2023-03-08 16:06 | Uppdaterad: 2023-03-27 11:01

Förändrad rutin för anmälan till examination i skrivsal

Den 1 april införs samordnad tentamensservice på KI vilket innebär ändrade rutiner för hur du som student anmäler dig till salstentamen. Det gäller för alla examinationer som ges från och med 1 april. Det innebär att de nya rutinerna börjar gälla från mitten av mars.

En ny rutin kommer också införas för hur du får din placering i examinationssalen.

Ändrade rutiner 

För alla exainationer i KI:s gemensammma examinationssalar gäller följande

 • Du ska anmäla dig till examinationen senast 10 kalenderdagar innan examinationen
 • Du ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle
 • Du kommer att få din placering i examinationssalen via schemat i TimeEdit

Detta innebär att det är förändrade rutiner som börjar redan i mitten av mars när det gäller anmälan.

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för din kurs. Information om anmälan finns i ditt kursrum i Canvas eller på kurswebben. 

Anmälan till examination

 • Under vårterminen 2023 kan utbildningsadministratörer anmäla grupper av studenter i Ladok 
 • Från höstterminen 2023 ska du som student själv anmäla dig till examinationen via Ladok

För vissa kurser införs redan under våren att du som student anmäler dig själv i Ladok.

Det är viktigt att du informerar dig om vilken anmälningsrutin som gäller för din kurs. Denna information kommer du att hitta i kursrummet i Canvas

Anmälan till omexamination

För dig som ska skriva en omexamination gäller att

 • Du ska registrera dig på aktuellt kurstillfälle. Registrering på omtillfälle behövs inte för studenter som enbart ska skriva omexamination om deras ordinarie kurstillfälle är kopplat till aktivitetstillfället för anmälan till examinationen. Information om detta ska finnas på kurswebb för att nå även de studenter som vill omregistrera sig för att genomföra examinationen.
 • Du ska anmäla dig enligt informationen på kurswebben senast 10 dagar innan examinationen
 • Du ska vara behörig enligt kursplanen att skriva examinationen

Du hittar information om omexamination i Canvas eller på kurswebben

Sena anmälningar

Student som anmäler sig sent (mindre än 10 dagar innan examination) kan få genomföra examinationen om det finns förutsättningar att ordna:

 • registrering på kurstillfälle och anmälan till examinationstillfället,
 • plats i skrivsalen och
 • kontroll av behörighet för att skriva examinationen

Information om hur du gör en sen anmälan finns på kurswebben och i Canvas

Sen anmälan på plats i examinationslokalen

Om du kommer direkt till examinationssalen utan att ha anmält dig kan du få skriva examinationen om:

 • det finns plats i examinationslokalen,
 • det finns förutsättningar att ordna registrering på kurstillfället och anmälan till examinationen och 
 • kontroll av behörighet för att skriva examinationen

Det är utbildningsadministratören som registrerar och kontrollerar behörighet på plats. Tentavakten behöver sedan få ett ok från utbildningsadministratören och se att studenten är registrerad och har fått tillgång till den digitala examinationen i Inspera för att få skriva examinationen. 

De som kommer till examinationssalen utan att vara anmälda och har fått ok på att skriva examinationen får tillträde till examinationen först vid det sena insläppet till examinationssalen.

Din placering i skrivsalen

I ditt schema i TimeEdit kommer du att kunna se din placering i skrivsalen. Länken aktiveras dagen före examinationen då du kan logga in med ditt personnummer och se din plats i salen.