Publicerad: 2023-05-24 15:51 | Uppdaterad: 2023-05-24 16:00

Flera stölder på campus Flemingsberg

På förekommen anledning vill vi påminna dig om att aldrig lämna dina ägodelar utom synhåll.

Under den senaste tiden har det varit flera stölder på campus Flemingsberg och vi vill därför påminna studenter om åtgärder som vi alla ska tänka på och agera efter för att minska risken för stölder. 

  • Lämna aldrig din dator, telefon, väska etc. obevakad.
  • Håll inte upp dörren och släpp in okända.
  • Se till så ingen smiter in bakom dig när du passerar en låst dörr/grind – fråga efter KI-kort alt. ärende.
  • Lås in värdesaker.
  • Besök ska alltid tas emot av den som ansvarar för besöket.
  • Bär ditt passerkort synligt.
  • Vid upptäckt av obehörig, kontakta väktare.

Väktare Campus Solna: 08-524 864 29

Väktare Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Om en stöld eller skadegörelse inträffar:

  • Gör en polisanmälan.
  • Anmäl händelsen i KI:s incidentrapporteringssystem. Var detaljerad med tid, plats, byggnad, rum etc. Ange diarienummer från polisanmälan.
  • Tillkalla områdesväktaren för bedömning om vidare åtgärder är nödvändiga, beroende på situation.

Hälsningar KI:s Säkerhetsenhet