Publicerad: 2018-04-12 16:30 | Uppdaterad: 2018-04-19 08:50

Flera KI-forskare får anslag från Barncancerfonden

Tio forskare vid Karolinska Institutet beviljas finansiering genom Barncancerfondens senaste tjänsteutlysning, som totalt delar ut drygt 62 miljoner kronor. Bland anslagen finns en sexårig forskartjänst och flera postdoktortjänster.

I vårens tjänsteutlysning från Barncancerfonden står KI-forskare för elva av totalt 26 beviljade ansökningar.

Finansiering för en sexårig högre forskartjänst tilldelas Lisa Westerberg vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, för ett projekt som studerar kopplingen mellan immuncellers förmåga att röra sig och ökad risk för barncancer. Syftet är att bättre förstå hur ett okontrollerat immunförsvar leder till immunbristsjukdomar och tumörer hos barn.

Magdalini Lourda vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, beviljas finansiering för en forskarassistenttjänst rörande immunologiska och genetiska studier hos barn med den ovanliga sjukdomen Langerhans cellhistiocytos.

I utlysningen beviljas också fem KI-forskare finansiering för postdoktortjänster. Dessa är Saeed Eshtad, Aida Rodriguez Garcia, Jenny Thorsell Cederberg, Johanna Viiliäinen och Arnika Wagner.

Doktorandbidrag för kliniker tilldelades Susanna Ranta och Emma Tham.

Finansiering för kliniska forskarmånader – tre månader per år under tre år – tilldelas Bianca Tesi och Emma Tham.

Totalt delas drygt 62 miljoner kronor ut i utlysningen. Av 107 ansökningar beviljades 26, varav 17 från kvinnor och 9 från män.

Barncancerfonden utlyser medel till forskning tre gånger om året.