Publicerad: 2024-06-20 11:21 | Uppdaterad: 2024-06-20 11:21

Flera CLINTEC-forskare mottagare av CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2025-2027

Dekorativ bild.
Getty Images.

CIMED:s granskning av ansökningarna för 2025–2027 års projektmedel och kliniska forskarmånader är nu avslutad och CIMED:s styrelse har fattat beslut om tilldelning.

Vi gratulerar de femton forskarna vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) som mottagit projektmedel (P) och/eller kliniska forskarmånader (F).

Juniornivå:

Jenny Svedenkrans – “Is the breast milk good or bad when medications are involved? – Clinical effects in preterm infants exposed to maternal antihypertensive drug treatment through mother’s own milk.” (F).

Lotta Herling – “Selektiv tillväxthämning hos enäggstvillingar - en internationell studie (The CONTRAST-study - Selective fetal growth restriction in monochorionic twins – an international investigation).” (F).

Aristeidis Grigoriadis – “Improving individual prognostication, stratification, and evaluation of treatment response of individuals with Primary Sclerosing Cholangitis with Magnetic Resonance Imaging.” (P+F).

Seniornivå:

Lars Navér – ”Allvarliga infektioner med Grampositiva bakterier hos nyfödda - hur påverkar infektion och antibiotikabehandling barnets överlevnad, hälsa och framtida utveckling?” (F).

Mikael Sundin – ”Sviktande benmärg i barndomen - en cancerpredisposition: diagnostik, behandling, uppföljning och risker.” (F).

Anders Kjellman – ”Radiomikmodell för att förutsäga det histologiska utfallet vid retroperitoneal lymfkörtelutrymning.” (F).

Gunilla Ajne – ”Utveckling av innovativa verktyg i kombination med kliniska studier för att göra instrumentell förlossning med sugklocka säkrare för både barn och kvinnor.” (F)

Marco Gerling – “inBLOOM: Integrated blood-derived markers to improve treatment decisions in liver metastases.” (F).

Olav Rooyackers – “Critical illness related muscle wasting and the positive and negative effects of protein feeding depending on the patient’s trajectory.” (P).

Bo-Göran Ericzon – “Cell-based immunotherapy in solid organ transplantation to minimize systemic immunosuppression.” (P).

Pauliina Damdimopoulou – “Novel genetic polymorphisms and secreted follicle markers for predicting ovarian function.” (P).

Cecilia Götherström – “Developing fetal mesenchymal stem cells into a treatment for Osteogenesis Imperfecta.” (P).

Magnus Nilsson – “Intraperitoneal therapies in peritoneally metastasized gastric cancer: Towards better survival with low toxicity and enhanced quality of life.” (P).

Kajsa Bohlin – “Triggers and modifiers of lung disease and lung function development following preterm birth - extended studies of the TELLUS and LUFT cohort.” (P+F).

Björn Fischler – ”Flera nyanser av gult. Patogenes, förlopp och behandling av spädbarn med olika former av gallstassjukdom.” (P+F).