Publicerad: 2020-02-18 13:30 | Uppdaterad: 2020-02-18 14:33

Firande för nit och redlighet

I en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet med efterföljande trerättersmiddag den 13 februari uppmärksammades 35 medarbetare vid Karolinska Institutet ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. I samband med ceremonin delades även Silvermedaljen 2019 ut.

Group photos of recipients of the NOR. Standing on a stair.
35 av de totalt 47 som uppnått NOR under 2019. Foto: Jann Lipka

Nit och redlighet (NOR) betyder att arbetstagaren har skött sig oklanderligt. Det krävs normalt 30 års anställningstid för att en arbetstagare ska kunna tilldelas NOR, men om man går i pension räcker det med 25 års anställningstid. Följande närvarade vid ceremonin och tog emot utmärkelsen nit och redlighet:

Nasrin Bavand-Chobot, Carina Bengtsson, Gabriele Biguet, Eva Blomén, Fredrik Brolund, Andrea Dicker, Magnus Eriksson Falk, Mona Fartoo, Helene Fischer, Lars Forsberg, Sten Fredrikson, Muj Gellven, Anders Gustafsson, Petter Gustavsson Rudman, Christer Halldin, Ulf Hedin, Birgitta Henriques-Normark, Lars Holmgren, Per-Johan Jakobsson, Staffan Josephsson, Ingemar Kåreholt, Lena Lewin, Tülay Lindberg, Hans-Gustaf Ljunggren, Charlotte Lüning Bergsten, Claude Marcus, Britt-Marie Meldert, Ywonne Nilsson, Irene Remmel, Agneta Rydberg, Johan Sandfeldt, Mathilda Sjöberg, Matti Sällberg, Ingeborg van der Ploeg och Anne-Marie Windahl.

Under ceremonin delades även Karolinska Institutets Silvermedalj 2019 ut till Lena von Koch och Björn Klinge. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet.

Medicinska Föreningens Kammarmusikensemble spelade under ceremonin. Efter ceremonin serverades en 3-rätters middag och Medicinska Föreningens kör Ascalpella underhöll.

Group photos
Silvermedaljen 2019 till Lena von Koch och Björn Klinge här flankerade av Anders Gustafsson till vänster och rektor Ole Petter Ottersen till höger. Foto: Jann Lipka