Publicerad: 2019-12-17 13:39 | Uppdaterad: 2019-12-18 14:33

Lena von Koch och Björn Klinge får silvermedaljen 2019

Årets silvermedaljer tilldelas seniora professorerna Lena von Koch och Björn Klinge. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med högtiden för Nit och Redlighet.

Portrait of Lena von Koch
Lena von Koch. Foto: Gunnar Ask

Lena von Koch, senior professor i hälso- och sjukvårdsforskning, tilldelas medaljen för särskilt goda insatser för utveckling av utbildning och forskning inom vårdvetenskap.

Lena von Koch har i sin forskning särskilt fokuserat på åtgärder för att ge patienter stöd i medskapande av och ansvar för den egna rehabiliteringen efter stroke, samt utvecklat och utvärderat åtgärder för att öka delaktighet i vardags- och samhällslivet för personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående.

Rehabiliteringsstöd efter stroke

Hennes forskargrupp har arbetat såväl nationellt som internationellt och har genomfört interventionsstudier både i höginkomstländer som Sverige, och i flera låginkomstländer i Afrika. Där har hennes forskargrupp bland annat utvecklat och genomfört studier som visar att rehabiliteringsstöd efter stroke med hjälp av enkel mobiltelefonteknologi har god effekt.

Vid KI har Lena von Koch visat ett stort engagemang för utbildning och har utvecklat kurser inom såväl grundutbildning som på avancerad och forskarnivå. Hon har haft flera ledningsuppdrag och, som auktoritet inom sitt ämnesområde ”Utveckling och utvärdering av rehabiliteringsåtgärder för personer med neurologiska funktionsvariationer”, haft många bedömaruppdrag både nationellt och internationellt.

Samarbete mellan odontologi och medicin

Porträtt närbild av Björn Klinge, senior professor i odontologi..

Björn Klinge, senior professor i odontologi, tilldelas medaljen för sitt långvariga arbete med att öka förståelsen för munhälsans betydelse för kroppens välbefinnande. Hans hårda arbete med att göra ”Munnen till en del av kroppen” är en särskilt god insats för KI och för tandvården i stort.

Under sin tid som prefekt för institutionen för odontologi byggde Björn upp ett samarbete mellan odontologiska och medicinska forskargrupper, vilket har bidragit till att odontologin på KI numera har ett väl utvecklat samarbete med medicinska forskargrupper, något som också utmärker KI:s odontologiska forskning på nationell nivå.

Björn Klinge har också deltagit i en rad statliga organ och utredningar samt varit mycket aktiv internationellt.

Hans största insats är dock som folkbildare i tandhälsofrågor. Genom att medverka i bland annat ”Fråga doktorn” TV4:s tandvårdsvecka i ”Malou efter tio” har han blivit något av Sveriges ”rikstandläkare”.