Publicerad: 2018-11-14 14:09 | Uppdaterad: 2018-11-14 15:05

Fem forskare vid MMK får anslag från Cancerfonden

Vid Cancerfondens stora utlysning den 13 november 2018 beviljades fem forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi forskningsanslag.

Forskningslaboratorium vid MMK

  • Josefin Segelman, vid gruppen Kolorektal kirurgi får 3 forskarmånader/år under perioden 2019-2021 för projektet "Rektalcancer och sexuell funktion – fyra longitudinella kohortstudier och en randomiserad kontrollerad studie".
  • Jesper Lagergren vid gruppen Övre GI kirurgi får 6 000 000 kr under perioden 2019-2021 för projektet "Oesophageal and gastric cancer: Improved prevention, detection and treatment".
  • Pernilla Lagergren vid gruppen Kirurgisk vårdvetenskap får 3 000 000 kr under perioden 2019-2021 för projektet "Vägen framåt efter operation för matstrupscancer".
  • Annika Lindblom vid gruppen Neurogenetik får 3 000 000 kr under perioden 2019-2021 för projektet "Cancer predisposition och prevention".
  • Anna Lindstrand vid gruppen Sällsynta diagnoser får 1 800 000 under perioden 2019-2021 för projektet "Zebrafiskstudier för att utveckla nya behandlingar vid läkemedelsresistent leukemi".