Publicerad: 2022-10-26 15:38 | Uppdaterad: 2022-10-26 16:14

Fem forskare från BioNut fick KID-medel i utlysningen 2022

Kollage porträttbilder
Staffan Strömblad, Carsten Daub, Peter Swoboda, Peter Svensson och Maria Eriksson, Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Foro: Anders Lindholm

65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022 och fem av dessa är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära.

Fördelningen av KID-medlen baseras på kvalitet med i syfte att premiera ett gott handledarskap, en god forskarutbildningsmiljö och excellens i forskning. Kommittén för utbildning på forskarnivå har fattat beslut om fördelning av medel bland ansökningarna i 2022 års KID-utlysning. Fem av de 65 forskare vid KI som fick KID-medel 2022 är verksamma vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut).

Grattis till de fem anslagstagarna vid BioNut!

Prefekten vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Professor Janne Johansson, gratulerar å hela BioNuts vägnar anslagstagarna.

Profile image

Carsten Daub

Projekt: "Förbättra bildsegmentering av bröstcancerhistologi genom att införliva Spatial Transcriptomics och kliniska data i modellen""
+46852481224
Profile image

Maria Eriksson

Projekt: "Icke kodande RNA i progeria tidigt åldrande"
Profile image

Staffan Strömblad

Projekt: "Funktion av mekanotransduktion i bröstcancer"
Profile image

Peter Svensson

Projekt: "HIV‐1 reservoarens dynamik"

Peter Swoboda

Projekt: "Ciliernas kontroll av nervcell utvecklingen: en nyckelmekanism för hjärnans utvecklingsstörningar?"

Bedömare av KID-medel behövs från BioNut 

Endast 3 av 43 bedömare detta år var från BioNut.
Är du intresserad av att vara bedömare, vänligen kontakta Peter Swoboda.