Publicerad: 2018-04-04 09:24 | Uppdaterad: 2018-04-12 16:43

Eva Hellström-Lindberg utsedd till Wallenberg Clinical Scholar 2018

KI-forskaren Eva Hellström-Lindberg har som en av fyra forskare utsetts till Wallenberg Clinical Scholar 2018. Hon får 15 miljoner kronor för att forska vidare på upptäckten av en genförändring som är förknippad med en gynnsam prognos av blodcancerformen MDS och utveckla behandlingar.

Eva Hellström-Lindberg Wallenberg Clinical Scholar 2018 Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science. Under programtiden 2015–2025 beviljas 25 anslag landets främsta kliniska forskare.

Varje forskare får 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år. Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa forskningsanslag och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

– Sverige har exceptionellt goda möjligheter för världsledande klinisk forskning, men det har blivit allt svårare att kombinera forskning med dagens pressade sjukvård. Det är därför oerhört glädjande att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör en så kraftfull satsning och ger några av våra allra mest framstående kliniska forskare riktigt bra resurser. Det är till stort gagn, både för medicinsk forskning och för svensk sjukvård, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson i ett pressmeddelande.

Förbättrat behandlingen av blodcancer

Eva Hellström-Lindberg är överläkare och professor vid institutionen för medicin, Huddinge på Karolinska Institutet och har genom sin forskning kraftigt förbättrat behandlingen av myelodysplastiskt syndrom (MDS), en form av blodcancer. Till hennes mål hör att kunna förutspå återfall efter en benmärgstransplantation, så att livet kan räddas på ännu fler drabbade. En tidig insats mot återfallet ökar chansen att kunna rädda patientens liv.

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Eva Hellström-Lindberg att bygga vidare på upptäckten av en genförändring som är förknippad med en gynnsam prognos av sjukdomen, och utveckla behandlingar som kan göra att sjukdomen får ett godartat förlopp.