Publicerad: 2024-03-07 14:30 | Uppdaterad: 2024-03-07 14:31

Emma Eliasson lyfter POTION i Springer Nature Communities

Emma Eliasson, postdoktor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), medverkar i Springer Nature Communities för att berätta om POTION – Promoting Social Interaction through Emotional Body Odours. Forskningsprojektets syfte är att undersöka om kemosignaler (kemiska signaler som finns naturligt i mänsklig svett) i kombination med en mindfulness-behandling kan dämpa social ångest.

Emma Eliasson
Emma Eliasson Foto: privat

POTION utforskar hur kemosignaler, extraherade från mänsklig svett, kan påverka människors välbefinnande och minska social ångest. Genom att testa denna behandling strävar forskarna efter att skapa en ny metod som integrerar kunskap om luktsinnet och perceptuell neurovetenskap för att stärka behandlingar i syfte att hjälpa individer med social ångest. Resultaten kan bidra till att utveckla nya strategier för att hantera social ångest och förbättra livskvaliteten för personer som lider av detta tillstånd.

I Springer Nature Communities berättar Emma Eliasson, postdoktor vid NASP, om POTION-projektets potential att stärka framtida behandlingsmetoder för social ångest, och beskriver den sista av en rad kliniska studier utförda av POTION, där syntetisk framställda kemosignaler testas i ångestdämpande syfte.