Publicerad: 2022-10-27 16:46 | Uppdaterad: 2023-04-13 09:37

EIT Health tilldelar anslag för att förebygga ledgångsreumatism med digitala verktyg

Image of woman with rheumatoid arthritis in her hands
Foto: iStock.

Med nya digitala verktyg i vården hoppas forskare vid bland annat Karolinska Institutet kunna förebygga ledgångsreumatism. Nyligen samlade de in totalt 3,5 miljoner euro (cirka 38 miljoner kronor) för det så kallade DigiPrevent-projektet, varav merparten kommer från EIT Health, en samverkansorganisation inrättad av det Europeiska institutet för innovation och teknologi.

Senior professor Lars Klareskog. Foto: Gustav Mårtensson.

– Om vi skulle implementera de här verktygen i hela Europa, finns en teoretisk potential att minska antalet nya fall av ledgångsreumatism med 20–50 procent från dagens nivåer och spara upp till 9 miljarder euro årligen. Detta mål kommer vi givetvis aldrig att nå fullt ut, men även mindre steg i den riktningen kan göra stor nytta för patienterna och för sjukvårdens kostnader, säger ansvarig forskare och koordinator Lars Klareskog, senior professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Ledgångsreumatism är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter och orsakar smärta och trötthet. I Europa lever över fem miljoner människor med sjukdomen som kostar kontinenten cirka 45 miljarder euro om året. Förebyggande och tidig behandling har i studier visat god effekt men används allt för sällan i dagens vårdsystem, delvis på grund av att patienterna inte upptäcks i tid.

Trestegsraket

Detta vill forskarna och deras samarbetspartners råda bot på genom att rulla ut tre nya verktyg i vården. Det första är ett webbaserat screeningverktyg, Rheumatic, som med evidensbaserade algoritmer beräknar en individs risk för sjukdomsutveckling baserat på patientens egen problembeskrivning. Det andra är ett diagnostiskt blodprov, Rheuma-multiplex, som sätts in om patienten i den första screeningen uppnår en viss risknivå. Rheuma-multiplex kombinerar antikroppstester med genetiska tester för att ytterligare definiera en individs risk för ledgångsreumatism. Det tredje är en app där patienten kan följa sina symtom och få stöd att förändra sin livsstil.

– Informationen från testerna och appen kan användas för att hjälpa patienter i riskzonen att vidta livsstilsförändringar och även för att pröva förebyggande läkemedelsbehandling. Om vi kan fånga upp dessa individer tidigt, finns god potential att minska risken för sjukdomsutveckling, säger Lars Klareskog.

Projektet genomförs i nära samarbete med bland annat Region Stockholm, Leiden University Medical Center i Nederländerna och Universitätsklinikum Erlangen i Tyskland. Även patientorganisationer i Sverige, Nederländerna och Tyskland medverkar, liksom teknikleverantörerna Thermo Fischer Scientific och Elsa Science.

Om EIT Health

Karolinska Institutet är en aktiv medlem i EIT Health, en samverkansorganisation inom hälsa inrättad av EU:s institut för innovation och teknologi (EIT). Sedan starten 2015 har KI-forskare medverkat i ett 30-tal EIT Health projekt, varav sex startades i år och ett, DigiPrevent, koordineras av KI.