Publicerad: 2019-08-27 15:00 | Uppdaterad: 2019-08-27 17:03

Doudna höll Sjöstrandföreläsning och träffade forskare

Årets Sjöstrand-föreläsning hölls av professor Jennifer Doudna, främst känd för att ligga bakom CRISPR/Cas-9-verktyget tillsammans med professor Emanuelle Charpentier. Förutom själva föreläsningen medverkade Jennifer Doudna i flera evenemang under dagen där hon träffade forskare och studenter på SciLifeLab och Karolinska Institutet.
– Jag har läst om hennes arbete och trodde väl aldrig jag skulle få presentera mitt eget projekt för en sådan viktig pionjär, säger Mihaela Zabulica, KI-forskare.

Professor Jennifer Doudna är verksam vid University of California, Berkeley och forskar framför allt på CRISPR-systemet, RNA-interferens och MikroRNA. Hennes vistelse i Stockholm inleddes med en föredragning kring forskning och karriär för ett hundratal yngre forskare och studenter på KI och SciLifeLab. Därefter fick en mindre grupp forskare presentera sina projekt, och det var under denna session som Mihaela Zabulica och andra KI-forskare fick tillfälle att få feedback från den amerikanska forskaren.

– Jag tar verkligen med mig hennes påpekande att man inte alltid kan ta den enkla vägen, säger Mihaela Zabulica.

– Hon valde själv att ägna sig åt biokemi när det inte var så hett, och att senare forska på RNA vilket inte stod så högt i kurs då. Hon betonade också att man måste våga misslyckas för att komma fram till de verkligt stora upptäckterna. 

Mihaela Zabulica är doktorand på Institutionen för laboratoriemedicin och forskar på ärftliga leversjukdomar och hur de skulle kunna behandlas med hjälp av genetisk terapi.

– Jennifer Doudna pratade också mycket om samarbete och att välja en mentor med omsorg. Flera av hennes exempel handlade om att en mindre extrovert medlem i en forskargrupp varit den som ställt den avgörande frågan, och att det är viktigt att ha en tillåtande och öppen kultur för att allas synpunkter ska kunna komma fram, säger Mihaela Zabulica.

Lorenzo Baronti är doktorand på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och ägnar sig till vardags åt forskning inom samma fält som professor Doudna.

– Jag slogs av att hon hade sådan blick för detaljerna i våra presentationer. Jennifer Doudna reser världen över och pratar som sina egna upptäckter, men har uppenbarligen väldigt bra koll på detaljer inom strukturell biologi hos proteiner och RNA-forskning, säger Lorenzo Baronti.

– Jag tyckte det var väldigt inspirerande att höra hennes tankar kring att göra karriär inom akademin, och behovet av envishet och energi när man ägnar sig åt grundforskning som inte alltid har en direkt självklar tillämpning inom exempelvis vården.

Jennifer Doudna exemplifierade detta under morgonens föreläsning med att hon aldrig hade kunnat förutse alla användningsområden för CRISPR/Cas-9 när hon började intressera sig för mekanismerna i de aktuella molekylerna.

Under eftermiddagen ägnade Jennifer Doudna sig åt att ge en översikt av forskningsläget kring CRISPR och genmodifiering idag.

Det var andra gången som Sjöstrand-föreläsningen genomfördes i regi av SciLifeLab, Karolinska Institutet och Journal of structural biology. Den hålls till minne av Fritiof Sjöstrand som under 1950-talet bedrev banbrytande forskning kring elektronmikroskopi vid Karolinska Institutet.