Publicerad: 2021-10-14 07:14 | Uppdaterad: 2021-10-14 07:19

De vill göra kurslitteratur tillgängligt för alla

Fyra studenter står i bokshopen i Solna och tittar in i kameran med böcker i händerna.
Studentföreningen STRÄVA. William Skirgård, Hassan Ahmad, Deni Rashid och Emil Hallberg. Foto: N/A

Med en knaper studentbudget kan det kännas tufft att köpa all nödvändig kurslitteratur. Att alla ska ha möjlighet till kurslitteratur arbetar studentföreningen STRÄVA bland annat för och har hjälpt till att starta projektet KI-studenters bokdonation.

Kurslitteratur är generellt inte bara dyr. Den kan även vara en utmaning att få tag på när efterfrågan är hög. Kostnaden för böckerna slår olika hårt beroende på studentens övriga situation och för många kan det vara en svårt att få budgeten att räcka till.

- Många av oss som håller i initiativet har spenderat allt från några hundralappar upp till 4000 kr per termin på kurslitteratur. Vanligtvis ca 1500 kr. Ibland har man fått avstå rekommenderad kursbokslista vilket kan innebära icke godkänd kurs. Därför är det viktigt att så många som möjligt har tillgång till kursböcker, säger KI-studenten Hassan Ahmad som är en av initiativtagarna till projektet.

KI- studenters bokdonation

KI- studenters bokdonation är ett studentinitiativ som gör det möjligt för studenter och alumner att skänka sina gamla kursböcker till andra som är i behov av kurslitteraturen. Tanken är att böckerna ska fortsätta doneras vidare till en ny student i ett cirkulärt system.

Initiativet började när Hassan tog emot en tidigare students farmakologibok. Senare när han själv var klar med kursboken skänkte han den vidare. Han insåg att det var ett hållbart sätt att nyttja kurslitteratur på, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med studentföreningen STRÄVA (Studenter för en rättvis vård och akademi) startades projektet och Facebookgruppen KI-studenters bokdonation för att göra det smidigt för studenter att skänka och ta emot kurslitteratur. Facebookgruppen har i dagsläget över 500 medlemmar och sedan starten i början på året har ett 50-tal böcker skänkts vidare genom gruppen.

- STRÄVA jobbar för ett rättvisare campus och sjukvård. Att hjälpa till med ett cirkulärt bokprojekt där studenter delar på kursböcker kändes självklart. En viktig del av bokdonationen är att när man är klar med boken man fått så skall man skänka den vidare. På så sätt hamnar boken i cirkulation och gör nytta termin efter termin, säger Moa Lavikkala från STRÄVA.

Hur går bokdonationen till?

Med hjälp från studentkåren Medicinska Föreningen inleddes ett samarbete med Medicinska Bokhandeln i Solna där studenter och alumner kan lämna in sina böcker så att nya studenter kan komma och hämta upp dem. På så sätt behöver varken bokdonator eller mottagare tänka på att hitta en lämplig plats för överlämning.

- Bokdonatorn behöver inte göra något förutom att lämna in sin bok. Medicinska Bokhandeln meddelar då oss om att en eller flera böcker kommit in. Då annonserar vi ut boken och försöker hitta lämplig mottagare som hämtar upp den gratis efter uppvisning av legitimation, säger Hassan.