Publicerad: 2018-10-18 14:27 | Uppdaterad: 2019-01-31 14:28

Daniel Berglind tilldelas ALF-medel

Daniel Berglind, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, tilldelas 600 000 kronor från ALF projektmedel medicin för forskningsprojektet "Effekter på livskvalitet och fysisk aktivitet: en dissonansbaserad randomiserad intervention för kvinnor som genomgår fetmakirurgi".

Anslaget för forskningsprojektet tilldelas för de kommande två åren. Daniel är verksam i forskargruppen Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME Health) vid PHS.

Beskrivning av forskningsprojektet:

Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) är den dominerande metoden vid kirurgisk behandling av fetma i Sverige idag, och 80 % av alla patienter är kvinnor. Man vet idag att RYGB ger positiva fysiska och psykiska effekter för merparten av patienterna, men en betydande minoritet upplever otillräcklig viktnedgång och försämrad psykisk hälsa efter RYGB operation. Därutöver vet vi idag att patienter som genomgår RYGB inte ökar fysisk aktivitet (FA), trots betydande viktnedgång. Dessa ogynnsamma effekter beror oftast på svårigheter hos patienten att hantera den stora livsstilsförändring som RYGB innebär.

Vi avser att via en randomiserad kontrollerad studie undersöka effekterna av en dissonansbaserad kognitiv behandlingsmetod i gruppform på (i) livskvalitet samt (ii) FA och stillasittande hos kvinnor som genomgår RYGB.

Läs hela beskrivningen av projektet