Publicerad: 2019-04-24 12:51 | Uppdaterad: 2019-05-24 11:20

Charlotte Ytterberg har beviljats anslag från Familjen Kamprads stiftelse

Lotta Ytterberg, vid sektionen för fysioterapi, NVS, har beviljats forskningsanslag från Familjens Kamprads stiftelse för sitt forskningsprojekt "Person-centred care transitions for people with complex health conditions: a co-design project".

Totalt rör det sig om 4 miljoner kronor.

Projektet genomförs i samverkan med strokeenheter vid Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, hemrehabiliteringsteam inom primärvården, strokesamordnare vid Akademiskt primärvårdscentrum, Strokeförbundet och Afasiförbundet.