Publicerad: 2014-01-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:17

Cannabis under graviditeten kan skada hjärnans utveckling hos fostret

En ny studie från Karolinska Institutet i samarbete med ett internationellt forskarlag visar att cannabisbruk under graviditeten kan störa utvecklingen av fostrets hjärna med risk för långvarigt kvarvarande effekter efter födseln. Cannabis har en enligt resultaten en kraftigt negativ påverkan på hur nervcellernas kopplingar utvecklas hos foster, vilket i sin tur kan begränsa mängden information som hjärnan klarar att processa.

Ett ökande antal barn lider av konsekvenserna av mammans exponering av droger under graviditeten, och cannabis är idag en av de mest använda psykoaktiva substanserna. I en studie som nu publiceras i vetenskapstidskriften EMBO Journal har forskarna, i experiment på möss och mänsklig hjärnvävnad, försökt dechiffrera den molekylära grunden för hur den viktigaste psykoaktiva komponenten i cannabis, delta-9-tetrahydrocannabinol eller THC påverkar hjärnans utveckling hos det ofödda fostret.

Resultaten visar att cannabisbruk under graviditeten kan resultera i störd utveckling av nervcellerna i hjärnbarken (cortex), den del av hjärnan som styr högre kognitiva funktioner och förmågan att skapa minnen. THC har en negativ effekt på om och hur kommunikation mellan nervceller, synapser och axoner kan utvecklas och fungera. Ämnet påverkar bland annat stathmin-2, ett av de proteiner som är viktiga för nervtillväxt. Förlust av stathmin-2 förändrar nervtillväxten om det tillförs under den period av graviditeten då fostrets nervceller formar kopplingar till varandra.

Den aktuella studien har letts av Tibor Harkany, professor i neurobiologi, som delar sin tid som forskare mellan institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet och Medizinische Universität Wien (MedUni Vienna) i Österrike. Enligt Tibor Harkany kan dessa störningar i utvecklingsfasen skapa permanenta förändringar i hjärnfunktionen hos de som drabbas. Även om inte alla barn som exponeras för cannabis i fosterstadiet omedelbart kommer att få tydliga hjärnskador, varnar han för att en relativt liten skada i utvecklingsfasen kan öka risken för framtida neuropsyiatrisk sjukdom.

– Även om THC bara orsakar små förändringar hos fostret kan dessa vara tillräckliga för att göra hjärnan känsligare för stressorer för sjukdom senare i livet. Detta gäller även så kallad medicinsk användning av cannabis, som alltså bör undvikas under pågående graviditet, säger Tibor Harkany.

Utöver forskare i Sverige och Österrike har även forskare från Tyskland, Storbritannien, Finland och USA deltagit i arbeitet med studien. Forskningen har finansierats genom anslag från Scottish Universities Life Science Alliance, Vetenskapsrådet, Hjärnfonden, Novo Nordisk Foundation, the Petrus and Agnieta Hedlunds Stiftelse, Wellcome Trust samt National Institutes of Health.

Publikation

Miswiring the brain: Δ9-tetrahydrocannabinol disrupts cortical development by inducing an SCG10/stathmin-2 degradation pathway.
Tortoriello G, Morris C, Alpar A, Fuzik J, Shirran S, Calvigioni D, et al
EMBO J. 2014 Apr;33(7):668-85