Publicerad: 2022-04-11 13:31 | Uppdaterad: 2022-04-11 13:31

BioNutforskare erhåller SSMF:s "Postdoctoral grant"

porträttfoto
Francesca Castoldi. Foto: Privat

En forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har erhållit SSMF:s (Svenska Sällskapet för medicinsk forskning) "Postdoctoral grant" på 3 miljoner kronor under tre år, för ett projekt med den engelska titeln "Anti-senescence Immunotherapy for the treatment of pulmonary fibrosis”.

Vi vill gratulera Francesca Castoldi, vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut)! SSMF:s "Potdoctoral grant" är ett treårigt anslag inom medicinsk vetenskap som avser att ge mottagarna möjlighet att skaffa sig kvalifikationer för att kunna etablera sig som oberoende forskare.

I sitt projekt, "Anti-senescence Immunotherapy for the treatment of pulmonary fibrosis”, kommer Francesca att utveckla innovativa immunoterapeutiska interventioner för att underlätta avskiljandet av profibrotiska senescenta celler från värdimmunceller, med det främsya syftet att förbättra behandlingen av lungfibros.