Deltagare till studie sökes Besväras du av skrämmande och oönskade tvångstankar? Delta i studie om internetförmedlad psykologisk behandling

Tonåring med många tankar i huvudet
Foto: Getty Images

Många människor besväras av skrämmande och oönskade tvångstankar som tillexempel kan handla om att man vill skada andra människor, att man kanske är pedofil, eller att man håller på att bli galen. Man brukar kalla dessa tankar för "tabutvångstankar". I den här studien undersöker vi om en Internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa personer som besväras av dessa typer av tvångstankar.

Hur går studien till?

Man lottas till att antingen få behandlingen direkt eller så får man fördröjd behandling efter 8 veckor. Om man lottas till fördröjd behandling finns möjlighet till psykologiskt stöd via en krypterad internetplattform.

Vem kan delta?

För att deltaga i studien behöver du ha fyllt 18 år och besväras av tvångstankar kring att skada andra eller bli galen (tabutvångstankar).

Anmälan

Läs mer om studien och anmäla dig här

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta ansvarig forskare Erik Andersson: 

Profile image

Erik Andersson

Assisterande Lektor

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.