Publicerad: 2017-01-30 12:01 | Uppdaterad: 2017-01-30 13:00

Avhandling visar på betydelsen av preoperativ MRT vid prostatacancer

Fredrik Jäderling vid gruppen Diagnostisk radiologi försvarar sin avhandling "Preoperative local staging of prostate cancer : aspects on predictive models, magnetic resonance imaging and interdisciplinary teamwork" den 3 februari 2017. Huvudhandledare är professor Lennart Blomqvist.

Vad handlar din avhandling om?

-Den avhandlar olika metoder för att förutsäga lokalt tumörstadium vid prostatacancer inför kirurgi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

-Preoperativ magnetkameraundersökning (MRT) är för närvarande den bästa metoden att förutsäga lokalt tumörstadium, om än inte perfekt. Preoperativ MRT minskar den andelen positiva kirurgiska marginaler jämfört med män som opereras utan föregående MRT. Dock kommer det till priset av mindre nervsparande operationer, vilket kan påverka potens och urinkontinens efter operationen

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

-MRT kommer att få en större plats i utredningen och behandlingsplaneringen av prostata cancer i framtiden.

Vilka mål har du för framtiden?

-Deltar redan i ett flertal forskningsstudier som kommer löpa under flera år framöver och som alla verkar för bättre vård för prostatacancerpatienter.

Disputation

Fredagen den 3 februari 2017 kl 09:00

Avhandling

Preoperative local staging of prostate cancer : aspects on predictive models, magnetic resonance imaging and interdisciplinary teamwork