Publicerad: 2023-10-12 14:22 | Uppdaterad: 2024-02-28 16:23

Autism i skolan - svensk metod väcker internationell uppmärksamhet

En man med kavaj som ler. Höga byggnader i bakgrunden.
Professor Sven Bölte utanför parlamentet i västra Australien

En metod som ger autistiska ungdomar och deras lärare ökade färdigheter väcker uppmärksamhet i flera länder. I veckan är professor Sven Bölte från KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) inbjuden att berätta om metoden för parlamentet i västra Australien.

-Australien, under ledning av Professor Sonya Girdler från Curtin Universitetet i Perth, har kommit igång väl med det här programmet i ett flertal skolor, berättar Sven Bölte. Nu vill parlamentet höra mer om metoden, och jag hoppas det ska leda till  att fler barn och unga ska få möjlighet att må bättre i skolan och att den blir standard för majoriteten av autistiska elever.

 

Social färdighetsträning

Det handlar om social färdighetsträning i grupp. Metoden heter SKOLKONTAKT och är en metod som först utvecklades för användning i vården, då med namnet KONTAKT. 
-Metoden har i visat goda resultat i vetenskapliga studier. Man ser en ökad förmåga till sociala färdigheter, livskvalité, minskad skolfrånvaro hos eleven och bättre socialt klimat vid skolan, berättar Sven Bölte. Deltagarna har också blivit bättre på att uppnå sina egna sociala mål, som till exempel att skaffa vänner och vara mer delaktig i skolvardagen.

KONTAKT och SKOLKONTAKT har tagits fram vid KI centrumet KIND och används runt om i Sverige. KONTAKT används även i Norge, Tyskland och Australien. Under 2024 är KONTAKT planerat att publiceras i Kina, och det är under utveckling i Turkiet och Spanien. 

- Även om metoden används i Sverige måste jag ändå säga att jag tycker intresset borde vara större, säger Sven Bölte, inte minst med tanke på att vi vet att det finns vårdbrister och att många autistiska elever far illa i skolan.

Mer om metoden

Läs mer om SKOLKONTAKT och KONTAKT här

 

Kontakt

Una Prosell Kommunikatör
+46852482346