Publicerad: 2020-07-30 17:47 | Uppdaterad: 2020-07-30 17:48

Antagningsbesked för HT2020 – andra urvalet publicerat

Paper and hand with pen

Den 30 juli kom antagningsbesked i urval 2 inför terminsstart hösten 2020. Antalet antagna studenter ökar något jämfört med föregående år och inför höstterminen har 3082 personer antagits till någon av KI:s utbildningar.

När Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar resultatet av det andra urvalet för antagning till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se har totalt 268 494 personer antagits till minst en utbildning – en ökning med nästan nio procent eller drygt 21 800 personer jämfört med hösten 2019. Antalet antagna till distansutbildningar ökar med drygt 15 procent.

Ökat antal antagna studenter – fristående kurser står för ökningen

Det totala antalet antagna studenter har ökat något 2020.  Antalet antagna till KI:s programutbildningar har minskat något jämfört med föregående år. Flera av nybörjarprogrammen har varit mer restriktiva i sina överintag i år och antagit färre personer än tidigare. Antalet antagna studenter till fristående kurser har ökat.  

Totalt har 3082 personer antagits till någon av KI:s utbildningar. Jämfört med 2864 personer 2019.