Publicerad: 2023-08-21 10:30 | Uppdaterad: 2023-08-21 10:30

Anslag till Susanne Nyléns grupp för forskning på försummade hudrelaterade tropiska sjukdomar

En bild från Susanne Nyléns laboratorium
Labbild från Susanne Nyléns forskargrupp Foto: Shashi Kumar

Susanne Nylén, forskare på Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi på Karolinska Institutet, leder ett projekt som fått ett anslag från den holländska stiftelsen Dioraphte för forskning på patogenesen av post-kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL) och lepra. Det totala beloppet som tilldelats projektet är 850 000 Euro.

Susanne Nylén
Susanne Nylén Foto: Karolinska institutet