Publicerad: 2019-04-24 13:19 | Uppdaterad: 2019-05-24 11:18

Ann Langius-Eklöf har beviljats anslag från Familjen Kamprads stiftelse

Ann Langius-Eklöf, professor och chef för sektionen för Omvårdnad, NVS, har beviljats forksningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse för sitt forskningsprojekt: "Leva bättre och längre med kronisk sjukdom: effekter av personcentrerad primär­vård med stöd av mobil teknik".

Anslaget är på 3,9 miljoner kronor.