Publicerad: 2024-04-16 08:34 | Uppdaterad: 2024-04-16 14:40

Angelique överbryggar världarna klinik, forskning och undervisning på KBH

Angelique Flöter-Rådestad
Angelique Flöter-Rådestad Photo: N/A

Angelique har en bakgrund från KI, där hon tagit sin läkarexamen, hennes väg har banats genom en klinisk tjänstgöring under många år på Karolinska Universitetssjukhuset och hon är specialist inom både gynekologi & obstetrik och gynekologisk tumörkirurgi.

Hennes forskning är både klinisk och translationell. Den kliniska forskningen fokuserar på livskvalitet efter cancerbehandling och den translationella forskningen fokuserar på prevention av bröst- och äggstockscancer, särskilt hos kvinnor som löper hög risk för cancer.

Hon är en erfaren handledare för ett flertal doktorander vid KBH samt föreläsare. Hennes föreläsningserfarenhet omfattar både grundutbildning, forskarutbildning och specialistnivå. Hon är ofta gästföreläsare nationellt och internationellt och en erkänd expert inom klimakteriets hormonbehandling och testosteronbehandling. Hon är även involverad i klinisk undervisning kring ärftlig gynekologisk cancer.

Det kombinerade lektoratet vid KBH ger stora möjligheter för att integrera undervisning och forskning inom ärftlig gynekologisk cancer, prevention och precisionsmedicin.

-I den här tjänsten blir jag en bra länk mellan klinik, forskning och undervisning inom onkogenetik/ärftlig cancer, precisionsmedicin, där vi befinner oss i ett paradigmskifte inom cancerbehandling

Angelique är väl insatt i sitt område, vilket kan ses i hennes kliniska roll som chef för mottagningen för ärftlig cancer och som forskningskoordinator för en pågående internationell multicenterstudie för kvinnor med BRCA-mutation.

-Min kliniska forskning utgår från patientgruppen jag tar hand om. Det som driver mig är att erbjuda dessa kvinnor som genomgått cancerbehandling en bättre livskvalitet och prevention mot bröst-/äggstockscancer för dem med hög risk att utveckla dessa cancerformer på grund av ärftliga genmutationer.

Hennes passion för forskning om cancerprevention toppas av hennes kärlek till dans som ger henne energi. Så det är kanske inte konstigt att hon är en uppskattad föreläsare på KBH.