Publicerad: 2019-10-23 14:15 | Uppdaterad: 2019-10-23 17:46

Satsar på att bli ackrediterat Comprehensive Cancer Centre

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är först i Sverige med att ansöka om att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC) av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Den 23-24 oktober äger en granskning, så kallad audit, rum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskningen är en del av godkännandeprocessen och ett team på sex personer från OECI genomför intervjuer och rundvandringar i olika delar av verksamheten, både i Solna och i Huddinge.

Att vara ett ackrediterat CCC innebär att europeiska kvalitetsstandarder uppfylls i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det innebär också ett helhetsansvar för den teambaserade vården och en integrering av vård och behandling, forskning, innovation, undervisning och utbildning inom cancervården.

I mars 2020 beräknas hela ackrediteringen vara fullbordad om den godkänns.