Publicerad: 2023-05-05 10:55 | Uppdaterad: 2023-05-05 11:03

Amerikansk donation till Karolinska Institutet och forskare Erik Berglund

Forskare Erik Berglund
Forskare Erik Berglund. Foto: Erik Lundback

En amerikansk bidragsgivare har skänkt 3 miljoner dollar till Karolinska Institutet och forskaren Erik Berglund, verksam vid institutionerna MMK och CLINTEC. Det fria donationsbidraget kommer att satsas på Erik Berglunds specialistområden inom transplantation, autoimmunitet, och cancer.

- Vi är mycket glada över donationen, som möjliggör en långsiktig satsning på translationella projekt som syftar till att studera nya selektiva biologiska terapier med potentialen att på ett säkert och effektivt sätt varaktigt stävja destruktiva immunreaktioner vid transplantation och autoimmuna sjukdomar, samt inducera specifika immunsvar för att motverka cancer, säger Erik Berglund.

De tilldelade akademiska medlen kommer att fördelas på flera parallella projekt under ett antal år och tyder på ett stort förtroende för Erik Berglund.

Erik Berglund är läkare och docent i experimentell transplantationskirurgi, och har en Ph.D. i onkologi.