Publicerad: 2021-09-01 10:10 | Uppdaterad: 2021-09-01 11:02

Alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) återinförs till VT2022

Inför vårterminen (VT) 2022 återinförs det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL), som blivit inställd tre terminer på grund av coronapandemin. Antalet antagna via PIL kommer dock att vara lägre i förhållande till en vanlig omgång.

Efterfrågan att återuppta det prov- och intervjubaserade urvalet har varit hög. Förutsättningarna för att genomföra ett urval inför VT22 har ökat i takt med att vaccinationerna framskrider och samhället öppnar upp.

– För intervjudelen av urvalet anlitar KI sakkunniga som har sin huvudsakliga anställning inom sjukvården. På grund av pandemin, kan dessa dock med kort varsel behöva inställa sig för att arbeta inom sjukvården. För att säkerställa att hela urvalsprocessen kan genomföras kommer därför antalet sökande som antas via PIL minskas i förhållande till en vanlig omgång. På så sätt kan vi hålla färre intervjuer och därmed säkerställa att vi kan bemanna dessa, säger Victoria Rosander, vikarierande enhetschef på enheten för antagning, examen och disputation.

I antagningsomgången VT 2022 blir urvalsgrunderna till läkarprogrammet följande:

  • Betyg 41 procent
  • Högskoleprov 34 procent
  • PIL 25 procent