Publicerad: 2021-11-09 11:31 | Uppdaterad: 2021-11-09 11:42

33 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till MBB

Sju forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik beviljas anslag från Vetenskapsrådet. Sammanlagd tilldelas institutionen 33,1 miljoner kronor.

Medicin och hälsa

Projekt: Studier av selenproteiners funktioner vid hälsa och sjukdom
Forskningsledare: Elias Arnér
Bidrag: 2,4 miljoner kronor under perioden 2022-2024

Projekt: Encellsepigenomik i centrala nervsystemet
Forskningsledare: Marek Bartosovic
Bidrag: 6 miljoner kronor under perioden 2022-2025

Projekt: Molekylära mekanismer för excitatoriskt hämmande balans i neuronala kretsar
Forskningsledare: Onur Dagliyan
Bidrag: 6 miljoner kronor under perioden 2022-2025

Projekt: Samverkan mellan signalering och flöde i reglering av blodkärlens utformning och funktion i genetisk sjukdom
Forskningsledare: Lars Jakobsson
Bidrag: 4,8 miljoner kronor under perioden 2022-2025

Projekt: Mitokondriellt genuttryck i hälsa och sjukdom
Forskningsledare: Joanna Rorbach
Bidrag: 5,2 miljoner kronor under perioden 2022-2025

Projekt: Utforskning av intra-tumör heterogenitet med multimpdal 3D imaging med single-cell upplösning för att förbättra precisionsmedicin för cancer
Forskningsledare: Per Uhlén
Bidrag: 5,2 miljoner kronor under perioden 2021-2025

Utlysning inom teknikvetenskap och naturvetenskap

Projekt: Postjonisering och fragmentering av gasfasjoner för enkel organismanalys, PIFAGOR
Forskningsledare: Roman Zubarev
Bidrag: 3.5 miljoner kronor under perioden 2022-2025