Publicerad: 2020-09-21 10:30 | Uppdaterad: 2020-09-21 13:16

2,7 miljoner kronor till Simon Elsässer för inköp av masspektrometer

Porträtt.

Simon Elsässer tar emot ett anslag på 2,7 miljoner kronor av IngaBritt och Arne Lundbergs Stiftelse för projektet ”sORF peptider i tumörbiologi och diagnos”. Elsässers projekt är ett av 19 som sammanlagt tilldelas 36 miljoner kronor i årets utdelning.

Lundbergs Forskningsstiftelse fick 57 ansökningar i år, varav 19 beviljas. Projekten har fokus på bland annat diabetes, prostata­cancer, leukemi, reumatologi och benskörhet.

Simon Elsässers anslag kommer att gå till inköp av en masspektrometer inom projektet ”sORF peptider i tumörbiologi och diagnos”.

- Med stödet från Arne Lundbergs Forskningsstiftelse kan vi utvidga våra studier av mikroproteiner för att förstå hur mikroproteiner interagerar med och skapar det större proteomet. Än så länge vet vi inte vilka grundläggande funktioner mikroproteiner spelar i cellerna eller om de har en roll i sjukdomar som till exempel cancer. Med det nya instrumentet hoppas vi att kunna färdigställa den komplexa bilden av proteomet, både i sjukdom och friskt tillstånd, för att skapa nya vägar för behandling, säger Simon Elsässer, forskare på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Om IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

Kontakt

Simon Elsässer Senior Forskare