Publicerad: 2023-09-08 14:57 | Uppdaterad: 2023-09-08 14:57

2,5 miljoner kronor från Forte till studie om spänningar och motsättningar

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur både yrkes- och organisationsprofessionella (i dagligt tal kallade 'administrationen' respektive 'vårdnära personal') är med och konstruerar spänningar och motsättningar dem emellan i sin arbetsvardag, samt vilka organisatoriska konsekvenser dessa spänningar och motsättningar skapar.

Läkare, administratör och annan person som bråkar.
Motsättningar på arbetsplatsen. Foto: Modifierat Pixabay Mohammad Hassan

'Det är för många administratörer och dom förstår ingenting' En studie av spänningar och motsättningar mellan  'administrationen' och vårdnära personal i hälso- och sjukvården 

Projektet relaterar till hälso- och sjukvårdens övergripande utmaningar med stora personalomsättningar och rapporterad bristfällig arbetsmiljö. Målet med studien är att påverka arbetssätt och metoder kring hur yrkes- och organisationsprofessionella samarbetar med varandra och hur man organiserar så att olika yrkeskategoriers kompetens tas tillvara. Genom att bli medveten om hur en egna beteende är med och påverkar nuvarande spänningar kommer detta innebära en större förståelse för fenomenet och ge fler olika möjliga handlingsalternativ. 

Ingrid Svensson porträttbild
Ingrid Svensson Foto: privat

- Spänningar mellan organisations- och yrkesprofessionella är inte endast närvarande inom hälso- och sjukvård. Resultatet från studien kan även relateras och förstås i andra offentliga organisationer, säger Ingrid Svensson, postdoc vid forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi.

Kontakt