Publicerad: 2023-05-02 10:40 | Uppdaterad: 2023-05-03 09:01

Vidareutbildning som bidrar till att förbättra mödravården i Kongo-Kinshasa

Bild på en kvinnlig läkare som sitter ner vid ett skrivbord
Rebecca Furaha, allmänläkare från Kongo-Kinshasa med inriktning på mödravård. Foto: N/A

När Rebecca Furaha sökte utbildningar som kunde hjälpa henne att förbättra mödravården i Kongo-Kinshasa fann hon en vidareutbildning från KI. Nu driver hon samarbetsprojekt för att höja kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland landets unga.

Rebecca Furaha är allmänläkare med inriktning på mödravård och arbetar vid ett mindre sjukhus i utkanten av huvudstaden Kinshasa i Kongo-Kinshasa. De senaste två åren har hon varit arbetsledare för mödravårdsavdelningen vid sjukhuset. 

– Vi arbetar inom hela området sexuell och reproduktiv hälsa med allt från råd om preventivmedel till graviditet och förlossning, säger Rebecca Furaha. Sedan en tid har hon känt frustration över svårigheten att förbättra landets mödravård. Kongo-Kinshasa lider av en hög mödra- och barnadödlighet och kunskaperna inom sexuell och reproduktiv hälsa är låga. Vid en sökning på Twitter hittade hon KI-utbildningen ”Managing innovation for sustainable health”.

 

Kvinna talar inför en stor grupp unga tjejer.
Rebecca Furaha besöker en skola för att stärka kunskapen kring sexuell och reproduktiv hälsa. Foto: Privat

Utbildningen är skräddarsydd för den bräckliga vardagen i Kongo-Kinshasa

– Utbildningen är skräddarsydd för den bräckliga vardag vi upplever inom hälso- och sjukvården i låginkomstländer som Kongo-Kinshasa. Vår befolkning lever under mycket svåra förhållanden. Här får jag kunskap som jag kan använda direkt i min vardag, säger Rebecca Furaha.  Särskilt har hon uppskattat kursmomentet som handlar om att stärka det multisektoriella samarbetet. Sjukhusets mödravårdsavdelning tar emot många unga som lider av sviterna från aborter som gjorts utanför sjukhusen. Abort är olagligt i Kongo-Kinshasa förutom i vissa undantagsfall.  

– Vi tar hand om flickor så unga som 14 år med akuta komplikationer efter att ha genomfört aborter under mycket osäkra och farliga förhållanden. Kunskaperna om preventivmedel är i många fall obefintliga bland landets unga. Okunskapen resulterar i oönskade graviditeter och illegala aborter som orsakar både lidande och död. 

– Om vi ska lyckas i kampen mot oönskade graviditeter så måste vi alla hjälpas åt. Under utbildningen har jag lärt mig vikten av att arbeta tvärs över olika sektorer för att nå fram. Vi behöver samarbeta mer med skolor, religiösa ledare och samfund för att nå fram till de unga.

Innovation genom att förändra arbetssätt eller metoder

Redan under utbildningen har hon inlett ett projekt där vårdpersonal ska besöka skolor för att sprida information och stärka kunskapen kring sexuell och reproduktiv hälsa. – Vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på att dessa ungdomar kommer till oss. Då har det redan gått för långt och de är i behov av akut vård. Istället måste vi hitta fler sätt att samarbeta med skolor och andra offentliga organisationer för att nå ut i tid, säger Rebecca Furaha. 

När vi gör intervjun är hon i mitten av utbildningen och hittills har all undervisning skett på distans. ”Managing innovation for sustainable health” har väckt ett stort engagemang bland deltagarna och nu planeras en första fysisk träff.

– Jag ser verkligen fram emot att träffa alla de andra och fördjupa diskussionerna som vi har haft online. Vi har många gemensamma erfarenheter att dela och lära oss mer av. Hon ser även till att sprida kunskaperna från utbildningen till sina medarbetare och chefer. 

– Mitt mål är att både vi och andra kliniker ska kunna arbeta mer i samverkan med andra organisationer. 

Kvinnlig läkare med ett litet barn
Rebecca Furaha på mödravårdsavdelningen vid sjukhuset i Kinshasa. Foto: N/A

En ögonöppnare under utbildningen har varit tolkningen av begreppet innovation, berättar hon. Det är lätt att tro att all innovation måste involvera tekniska lösningar i någon form. Men det kan lika gärna handla om att förändra arbetssätt eller metoder. 

– Vi behöver förbättra sättet som vi erbjuder hälso- och sjukvård så att det blir mer effektivt och når fler av våra invånare. Men för att lyckas krävs kunskap om hur förändring kan gå till och förebilder som kan visa vägen, säger hon.

I vårdutbildningar som erbjuds i Kongo-Kinshasa i dag saknas både ledarskapskurser och kurser i innovation, betonar hon.  

– Kunskaperna inom ledarskap och innovation kommer att bli avgörande om vi ska kunna uppfylla målen i FN:s Agenda 2030. Även det har blivit tydligt under denna utbildning, säger Rebecca Furaha. 

Vill kunna bidra till att förbättra hela landets hälso- och sjukvård

Att bli läkare är något som hon drömt som sedan hon var barn. Under en period tvingades hennes familj bo i ett flyktingläger och där mötte hon vårdpersonal som blev hennes förebilder. Efter läkarutbildningen arbetade hon för en ideell organisation som stöttar barn och unga från provinsen Kasai som är hårt drabbad av landets inre konflikter. Målet var att ge vård till traumatiserade barn och ungdomar för att de ska kunna hitta en väg tillbaka till samhället och få möjligheten till utbildning. 

– Nu vill jag skaffa mig ytterligare kunskaper för att kunna bidra till att förbättra hela landets hälso- och sjukvård. 

Särskilt inriktar hon sig på området sexuell och reproduktiv hälsa och har sökt flera internationella masterprogram, bland annat i England. I framtiden ser hon sig som en ledare inom hälso- och sjukvården i Kongo-Kinshasa. 

– Det finns många delar av vården som behöver förändras, även om vi redan kommit en bit på väg. Framförallt ser jag behovet av att nå ut med rätt kunskap i tid, och sprida information om till exempel preventivmedel till de som verkligen behöver den, säger Rebecca Furaha.

 

Rebecca Furaha

Ålder: 31 

Familj: Man och tre barn. 

Bor: Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo (även kallat Kongo-Kinshasa).

Fritidsintressen: Gillar att baka och gör gärna födelsedagstårtor till familj och vänner.

 

Om ”Managing innovation for sustainable health”

"Managing innovation for sustainable health (MISH)” är finansierat av Svenska institutet genom SI Public Sector Innovation Programme, som riktar sig till universitet och högskolor. Utbildningsprogrammet genomförs i samarbete med nyckelaktörer inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer i syfte att främja innovation och hållbarhet i partnerländerna. 

MISH är ett ettårig kapacitetsutvecklingsprogram som genomförs på distans. Målet med MISH är att bidra till innovation inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på hållbar hälsa. Utbildningen har tagits fram i partnerskap med innovationsspecialisterna Tinkr och lärosäten i dessa länder; Makerere University (Uganda), Benadir University (Somalia), och University of Kinshasa School of Public Health, (Demokratiska republiken Kongo).

Utbildningsprogrammet genomförs inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa, som Karolinska Institutet har bildat tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda.