Publicerad: 2023-10-27 15:35 | Uppdaterad: 2023-10-27 15:35

”Vi vill veta mer om immunförsvaret i luftvägarna”

Porträtt av Anna Smed Sörensen i labbet.
Anna Smed Sörensen, immunolog och forskargruppsledare vid institutionen för medicin, Solna. Foto: Ulf Sirborn.

Möt Anna Smed Sörensen, forskargruppsledare på avdelningen för immunologi och allergi, institutionen för medicin, Solna.

Min forskargrupp består av en blandning av doktorander, studenter och postdoktorer med olika bakgrund (läkare, biomedicinare, ingenjörer) och från olika delar av världen. Tillsammans bedriver vi translationell, experimentell immunologisk forskning i syfte att förstå respiratoriska virusinfektioner, som exempelvis influensa och covid-19, och inflammatoriska lungsjukdomar som sarkoidos.

En fråga vi ställer oss är hur det kommer sig att människor som blir infekterade med samma virus eller har samma sjukdom kan bli så olika svårt sjuka. När det kommer till att förstå sjukdomar som börjar i och/eller påverkar just luftvägarna tror vi att en del av svaret går att hitta genom att studera immunförsvaret inte bara i blodet utan även i luftvägarna.

Bilden visar doktoranderna i skyddsdräkt innan de ska provta COVID-patienter.
Doktoranderna Björn Österberg och Sara Falck-Jones är påklädda för att gå in och provta COVID-patienter för våra studier, mars 2020. Foto: Sindhu Vangeti.

En unik COVID-kohort

Jag är stolt över vår forskningsinsats under COVID-pandemin. Vi har under många år studerat immunsvar vid influensa för att förstå vad som dikterar sjukdomssvårighet. Det gjorde att vi snabbt kunde börja inkludera och provta COVID-patienter när de tog över influensafallen under vårvintern 2020.

Vi har byggt upp en unik COVID-kohort som täcker hela spannet av sjukdomssvårighet och som vi nu under två och ett halvt år har följt och provtagit i blod och luftvägar. Det har krävts en otrolig arbetsinsats av hela min forskargrupp och av våra kollegor, men det har också varit mycket givande!

Att vara forskargruppsledare

Det som driver mig som forskargruppsledare är att tillsammans med min grupp definiera forskningsprojekt och leda dem från start till mål. Jag lär mig hela tiden nya saker samtidigt som jag får se personer och projekt växa och utvecklas.

Läs mer om oss på vår forskargrupps webbsida: Forskargrupp Anna Smed Sörensen - Respiratoriska och systemiska immunsvar vid virusinfektion och inflammation i luftvägarna.