Publicerad: 2021-08-16 10:57 | Uppdaterad: 2021-08-17 09:03

Ulf von Euler-föreläsningen 2021 med Professor Jeremy Nathans

2021 års Ulf von Euler-föreläsning; "Molecular genetic studies of central nervous system vascular development and disease" hålls av Professor Jeremy Nathans, Professor i molekylär biologi och genetik, neurovetenskap och oftamologi på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, MD. USA).

A picture of Professor Jeremy Nathans
Professor Jeremy Nathans. Foto: N/A

Ulf von Euler föreläsningen är en officiell årlig föreläsning vid Karolinska Institutet. Den instiftades på initiativ av Ulf Von Eulers tidigare studenter, efter hans bortgång 1983.

Årets föreläsning; "Molecular genetic studies of central nervous system vascular development and disease" hålls av Professor Jeremy Nathans, Professor i molekylär biologi och genetik, neurovetenskap och oftamologi på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, MD. USA).

Hans laboratorium arbetar med de molekylära mekanismerna för visuell systemutveckling, funktion och sjukdom. Dr. Nathans har gjort banbrytande upptäckter om hur människor ser världen, bland annat genom identifiering av gener som kodar för färgvisionsreceptorer på näthinnan.

Föreläsningen hålls fredagen den 10 september.