Publicerad: 2013-01-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-13 09:44

Stympande infektioner samlar forskare

Vanliga bakterier som hamnat på fel ställe dödar och stympar varje år hundratals människor i Norden, även barn och unga drabbas. Nu ska ett nytt forskningsprojekt om svåra infektioner i djupvävnad svara på hur detta kan undvikas.

Bakterier som vanligtvis orsakar mindre allvarliga sjukdomar som halsfluss kan i enstaka fall leda till svåra infektioner i djupvävnad, så kallade nekrotiserande djupvävnadsinfektioner, en fruktad sjukdom med ett mycket snabbt förlopp. Sjukdomen, som uppskattas drabba ett hundratal personer varje år i Norden, kan leda till amputation av kroppsdelar och är kopplad till över 30 procents dödlighet. För att öka förståelsen för vad som leder till dessa svåra förlopp startar nu ett EU-finansierat projekt, INFECT, vid Karolinska Institutet.

– Vi kommer att studera hela händelseförloppet, från hur patienten först identifieras till att förstå hur bakterie- och värdspecifika egenskaper påverkar sjukdomsförloppet i tid och rum, säger professor Anna Norrby-Teglund som leder projektet tillsammans med docent Mattias Svensson, båda vid Institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet.

Under de kommande dagarna (15-17 januari) samlas forskare och läkare från tio olika länder i Stockholm för att starta arbetet. En central del i projektet är att etablera ett patientregister för att få fram riktlinjer för klassificering och behandling. Man hoppas även kunna skapa snabbare diagnostik och nya, bättre behandlingar. I projektet deltar 14 partners från svenska, europeiska och amerikanska universitet och sjukhus.

På mötet medverkar även Doreen Marsden. Hon förlorade sin tidigare helt friska 23-åriga son i en plötslig djupvävnadsinfektion 1999 och är grundare av patientföreningen The Lee Spark NF Foundation, en av 14 partners i INFECT.

I EU-projektet INFECT (Improving Outcome of Necrotizing Fasciitis: Elucidation of Complex Host & Pathogen Signatures that Dictate Severity of Tissue Infection) ingår 14 partners från 10 länder: Sverige (där Karolinska Institutet är koordinator), Danmark, Norge, USA, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Israel, Österrike och Storbritannien.