Publicerad: 2023-05-05 16:01 | Uppdaterad: 2023-05-08 10:54

Richard Rosenquist Brandell presenterade Sveriges strategi för implementering av precisionsmedicin vid EU:s hälsoministermöte

Bild från mötesrummet
Bild från EU:s ministermöte i Stockholm den 5 maj 2023 Foto: Richard Rosenquist Brandell

Som en del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd var samtliga hälso- och sjukvårdsministrar inbjudna till ett informellt möte i Stockholm den 4-5 maj för att behandla frågor om krisberedskap och säkerställa tillgång till innovativa och etablerade läkemedel.

Professor Richard Rosenquist Brandell
Professor Richard Rosenquist Brandell Foto: Cecilia Österholm Corbascio

Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi Karolinska Institutet och föreståndare för det nationella initiativet Genomic Medicine Sweden, GMS, var inbjuden till mötet för att presentera Sveriges strategi för implementering av precisionsmedicin.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson var värd för mötet, som främst riktade sig till ministrarna ansvariga för hälso- och sjukvårdsfrågor i EU:s medlemsstater. 

Precisionsmedicin är ett paradigmskifte med stor potential för framtiden

Under eftermiddagens plenarsession som fokuserade på lika tillgång till innovativa och etablerade läkemedel oavsett medlemsstat presenterade Richard Rosenquist Brandell Sveriges erfarenheter av att implementera precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården. Han visade på det arbete som GMS har gjort för att, tillsammans med SciLifeLab, utveckla och föra in helgenomsekvensering och genpaneler i svensk hälso- och sjukvård.

Richard Rosenquist Brandell gav bland annat exempel på hur helgenomsekvensering används i sjukvården dels för diagnostik av patienter med sällsynta diagnoser och dels i det unika pilotprojektet inom barncancer där alla barn i Sverige som får cancer erbjuds helgenomsekvensering som en del av diagnostiken för att möjliggöra skräddarsydd behandling. 

–Nyckeln till framgång är vikten av samverkan med alla aktörer både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger Richard Rosenquist Brandell. En viktig aspekt för framgångsrik implementering av precisionsmedicin är möjligheten att dela data. Här har GMS etablerat den Nationella Genomikplattformen (NGP) som framöver också kommer att möjliggöra datadelning internationellt, fortsätter han.

Ytterligare KI deltagande på mötet

Även Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin på Karolinska Institutet och föreståndare för både Centrum för hälsokriser och Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, var inbjuden att tala vid mötet: Johan von Schreeb krossar myter på EU:s hälsoministermöte.