Publicerad: 2008-02-20 09:08 | Uppdaterad: 2014-11-20 15:47

Nyupptäckt roll för sköldkörtelhormon under graviditeten

Brist på sköldkörtelhormon hos kvinnan under tidig graviditet kan leda till motorisk underutveckling hos barnet, visar forskning från Karolinska Institutet. Resultaten ger ny förståelse för hjärnans utveckling och kan få betydelse för rutintestning av gravida kvinnor.

Barn som föds med brist på sköldkörtelhormon, hypotyreos, riskerar mental och motorisk underutveckling om inte behandling sätts in. Det är emellertid inte helt klarlagt hur skadorna uppkommer, och det är osäkert vilken vikt som bör fästas vid kvinnans hormonnivåer under graviditeten. I Sverige testas idag alla spädbarn, men inte alla gravida, för hypotyreos.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu genom studier på möss visat att både mammans och barnets sköldkörtelhormon krävs för utveckling av motoriska funktioner. Hormonbrist under tidig fosterutveckling, då mamman är en den enda källan för hormon, gav motoriska störningar som bestod när mössen var vuxna, då det också var för sent att behandla dem.

– Det går enkelt att behandla hypotyreos om den upptäcks. Resultaten ger nya belägg för dem som förespråkar en noggrannare uppföljning av gravida kvinnor, säger professor Björn Vennström som har lett studien.

Forskarna kunde också visa att orsaken till de motoriska störningarna var en avvikande utveckling av specifika nervceller i motoriska centra i hjärnbarken samt i lillhjärnan. Rönen ger därmed ny och viktig förståelse för sköldkörtelhormonets roll i hjärnans utveckling.

I studien användes genetiskt modifierade möss med en mutation i en av de två receptorerna, mottagarmolekylerna, för sköldkörtelhormon. Upptäckterna kan leda till att patienter med mutationer i samma receptor för första gången kan identifieras och behandlas.

Publikation

Locomotor deficiencies and aberrant development of subtype-specific GABAergic interneurons caused by an unliganded thyroid hormone receptor alpha1.
Wallis K, Sjögren M, van Hogerlinden M, Silberberg G, Fisahn A, Nordström K, et al
J. Neurosci. 2008 Feb;28(8):1904-15