Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Fryshaveriet i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg under julhelgen väcker frågor. Nu finns några av dem samlade i en FAQ. An English version will follow early next week.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under julhelgen inträffade ett fryshaveri i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg. Den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts av okänd anledning. Följden blev att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg och stora mängder biologiskt forskningsmaterial har förstörts. Nu pågår en utredning med interna och externa experter som ska ta reda på hur detta haveri har kunnat ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd, Medicin, Huddinge
65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022 och fem av dessa är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära.
Nyheter
Professor Martin Bergö är omvald som akademisk vicerektor för forskning samt ordförande i kommittén för forskning vid Karolinska Institutet. Den 4 oktober utsåg Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen vicerektorer och vice ordförande för fakultetsnämndens kommittéer.
Nyheter
70 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i 2021 års utlysning och åtta av dem är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, något som prefekten ser som en mycket uppskattad verifiering av den höga kvaliteten på både de etablerade och de nya forskarna vid institutionen.
Nyheter
Standardbehandlingen vid avancerad metastaserad prostatacancer (PCa) är androgen deprivation therapy (ADT). Och även om detta är effektivt på kort sikt kommer 1/3 av alla PCa att bli resistenta mot ADT och utveckla kastrationssresistent prostatacancer. En ny studie av Karolinska Institutet och andra visar att östrogenreceptor β (ERβ)-agonister tillsammans med ADT bör övervägas som användbara i behandlingen.
Nyheter
Dagens forskning genererar allt mer storskalig data vilket gör att efterfrågan på bioinformatik och biostatistik växer. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inrättar därför ett nytt centrum i Campus Flemingsberg som kommer att erbjuda expertis och nätverksmöjligheter för den prekliniska och kliniska forskningsmiljön i området.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11