Publicerad: 2024-02-27 13:12 | Uppdaterad: 2024-02-29 11:07

Nya lokaler för Forskningstema Barn och Kvinnor

två personer i ett labb
KBH Biomedicum Foto: Jennifer Frithiof

Forskningstema Barn och Kvinnor har flyttat från forskningsbyggnaden BioClinicum till nya lokaler i Biomedicum.

"Flytten av forskargrupper till Biomedicum är ett led i att bereda plats åt den precisionsmedicinska hub som kommer att tillskapas i BioClinicum. I processen har Karolinska Universitetssjukhuset utvidgat sina forskningslokaler med förhyrning av laboratorium och kontor i Karolinska Institutets byggnad Biomedicum. Utvidgningen har skett för att kunna allokera forskargrupper med kliniskt och translationellt fokus till lokaler med vårdnära placering när ytorna i BioClinicum tas i besittning av precisionsmedicinskt centrum.

- Vi är väldigt nöjda nu när vi kommit på plats, säger docent Kristiina Tammimies, forskningstemaledare för forskningstema Barn och Kvinnor. En flytt innebär alltid en viss stress med de praktiska detaljerna och för att hålla tidslinjer. Hela flyttprocessen gick dock smidigt, den faktiska flytten tog fyra dagar men den har förstås föregåtts av planering och förberedelser."

Text från Karolinska Universitetssjukhusets nyhetssida