Publicerad: 2024-05-14 08:43 | Uppdaterad: 2024-05-14 08:49

MedH-forskare får anslag från Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi

Tre forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har beviljats anslag från Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi. Stiftelsen stödjer haematologiforskare vid Karolinska Institutet, som befinner sig i ett viktigt, men tidigt skede av sin forskning.

Quirin Hammer, Centrum för infektionsmedicin
Projektets titel: Multipel genetisk redigering för bred tillämpning av CAR T-celler mot leukemi och myelom
Belopp beviljat: 351 000 SEK

Muhammad Kashif, HERM
Projektets titel: Klinisk implementering av ett poängsystem för stratifiering av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom
Belopp beviljat: 425 000 SEK

Pedro Moura, HERM
Projektets titel: Utforska det hematopoetiska proteomet av splitsningsfaktormuterade myelodysplastiska syndrom
Belopp beviljat: 346 000 SEK