Publicerad: 2022-06-23 07:52 | Uppdaterad: 2022-10-17 09:16

Martin Oeggerli tilldelas Lennart Nilsson Award 2022

Vetenskapsfotografen Martin Oeggerli tilldelas 2022 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att åskådliggöra vetenskapen.

Konstnärlig färgläggning av bakteriefloran i en frisk mänsklig tarm, som innehåller miljarder tarmbakterier. Bilden har tagits med ett svepelektronmikroskop (SEM), varefter olika bakteriearter och strukturer har framhävts genom olika färger.
Konstnärlig färgläggning av bakteriefloran i en frisk mänsklig tarm, som innehåller miljarder tarmbakterier. Bilden har tagits med ett svepelektronmikroskop (SEM), varefter olika bakteriearter och strukturer har framhävts genom olika färger. Copyrights: © Martin Oeggerli / Micronaut (2015), supported by Pathology, University Hospital Basel, HP Marti, Swiss TPH, and School of Life Sciences, FHNW. Foto: Martin Oeggerli.

Dr Martin Oeggerli vid Micronaut GmbH, Basel i Schweiz, har en doktorsexamen i medicinsk molekylärbiologi. Sedan 2005 arbetar han som frilansande vetenskapsfotograf och samarbetar med forskare i Basel och på andra håll.

Martin Oeggerli använder svepelektronmikroskopet för att avbilda för ögat osynliga små organismer och biologiska strukturer, som han sedan mödosamt färglägger för att få fram deras inneboende skönhet och hjälpa oss att förstå naturens inneboende designprinciper. Hans fantastiska bilder gör biologin tillgänglig för alla.

Motivering:

Dr Martin Oeggerli tilldelas priset som ett erkännande för hans förmåga att åskådliggöra vetenskapen och avslöja skönheten i mikrokosmos med hjälp av svepelektronmikroskopet.

Dendritceller är antigenpresenterande celler som spelar en central roll i immunsystemet. Detta svepelektronmikrofotografi (SEM) är färglagt för hand och visar en stjärnliknande aktiverad dendritcell (i mitten) och hur den interag
Dendritcell (H. sapiens). Dendritceller är antigenpresenterande celler som spelar en central roll i immunsystemet. Detta svepelektronmikrofotografi (SEM) är färglagt för hand och visar en stjärnliknande aktiverad dendritcell (i mitten) och hur den interagerar med omgivande celler. Copyrights: © Martin Oeggerli / Micronaut (2015), supported by Pathology, University Hospital Basel and School of Life Sciences, FHNW. Foto: Martin Oeggerli

Stiftelsen Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.