Publicerad: 2020-05-26 15:17 | Uppdaterad: 2020-05-26 15:23

”Kvantfysiken och livet” – Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss

Författare uppradade
Författare till boken Kvantfysiken och livet Foto: gm Volante, Ulf Sirborn, Bildmakarna

Hej Ingmar Ernberg, medförfattare och professor vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Grattis till er nya bok “Kvantfysiken och livet” som precis har släppts. Vad handlar den om?

–  De allra största frågorna som väcks av den mänskliga nyfikenheten gäckar oss fortfarande. Vad är hela världen och hur uppstod den? Vad är liv? Hur började livet på jorden? Och så medvetandet? Upptäckten av DNA 1953 har givit oss fantastiska redskap för att studera livets mekanismer. Denna kunskap får nu också stor påverkan på klinisk medicin, diagnostik och terapi. Men kunskapen om DNA löser inte på långt när frågorna om livets innersta väsen. Livet är mycket mer komplext och svårt att förstå, än att det skulle förklaras med DNA-algoritmer. Ett stort kunskapsområde som man kommer att behöva tillägna sig inom framtida biologisk forskning är den moderna fysiken, inklusive kvantfysikens underliga värld.

–  De molekylära samspelen inne i våra celler och samspelen mellan oss och vår närmiljö genom våra sinnen är helt beroende av kvantfysik. Vi kan bara ta del av en liten del av världen med våra sinnen, syn, lukt, hörsel, känsel. Det är den värld som beskrivs genom Newtons klassiska fysik och som våra kroppar måste behärska för att överleva. Men den biologiska evolutionen har ägt rum i en fysisk verklighet som omfattar mycket mer än den värld som den klassiska fysiken beskriver, inklusive mycket som ännu är helt okänt (dark energy, dark matter). Den mikroskopiska världen följer andra lagar: kvantfysikens skenbart paradoxala vägar i atomernas och molekylernas värld.

–  Kvantfysiken är en nyckel till att förstå hur våra livsprocesser fungerar och kan påverkas, hur vi kan diagnosticera och behandla sjukdomar med nya metoder, och kanske i framtiden besvara de verkligt svåra frågorna – hur uppstod livet på jorden? Vad är tankar och medvetande? 

Bokomslag

För vem är den viktig?

–  Boken är populärvetenskaplig och riktar sig till en nyfiken allmänhet, men kan också läsas med god behållning av forskare, medicinare, fysiker och studerande vid gymnasier och universitet. Trots att, eller kanske just på grund av att, flera av kvantfysikens grundare sagt att kvantfysik är näst intill omöjligt att förstå (Niels Bohr, Richard Feynman). Boken är den första seriösa inom sitt fack kvantfysik-biologi på svenska. Kvantbiologi kommer att bli allt viktigare inom medicin och medicinsk forskning, men också som ett framväxande forskningsområde inom fysik.

När och hur kan jag ta del av boken?

–  Boken finns sedan april 2020 i bokhandeln samt på bokförlaget Volantes hemsida. Den finns även inspelad som ljudbok och e-bok.

Författare

Författarna till boken ”Kvantfysiken och livet” bildade för sju år sedan den akademiska projektgruppen ”Human Biology and Quantum Physics” (HUBIQ) för att fördjupa sin kunskap om kvantbiologi och inte minst öka intresset för kontaktytan mellan medicin och kvantfysik bland fysiker, medicinare och unga blivande forskare.

Boken är skriven av forskarna bakom projektgruppen HUBIQ, i samarbete med vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad. HUBIQ består av:

  • Joar Svanvik, Professor em. i Kirurgi vid Linköpings Universitet. Överläkare vid Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ingemar Ernberg, Professor i tumörbiologi, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Göran Johansson, Professor i Teoretisk och Tillämpad Kvantfysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
  • Göran Wendin, Professor em. i Teoretisk fysik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Kontakt