Publicerad: 2009-02-06 00:00 | Uppdaterad: 2022-03-29 17:46

Kognitiv träning kan förändra hjärnans biokemi

Forskare vid Karolinska Institutet har visat att aktiv träning av arbetsminnet ger synliga förändringar av mängden dopaminreceptorer i den mänskliga hjärnan. Studien, som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science, är genomförd med hjälp av så kallad PET-kamerateknik och ger ny förståelse för det komplexa samspelet mellan tänkandet och hjärnans biologiska uppbyggnad.

– Det är inte bara så att biokemin i hjärnan är ett underlag för vår mentala aktivitet, utan mental aktivitet och vårt tankeliv kan också påverka biokemin, säger professor Torkel Klingberg, som lett studien.

Signalsubstansen dopamin har en central roll för många av hjärnans funktioner. Störningar i dopaminsystemet kan ge nedsatt arbetsminne, alltså minskad förmåga att komma ihåg information under en kort stund exempelvis under tiden man löser ett problem. Nedsatt arbetsminne har i sin tur visat sig vara en bidragande orsak till kognitiva nedsättningar vid bland annat ADHD och schizofreni.

Torkel Klingberg och hans forskarkollegor har tidigare visat att man kan förbättra arbetsminnet med intensiv träning i ett antal veckor. Genom ett samarbete inom ramen för Stockholm Brain Institute har forskarna nu gått ett steg vidare och följt utvecklingen i hjärnan med positronemissionstomografi (PET-kamera). De har då kunnat konstatera att intensiv träning av hjärnan leder till förändringar i antalet dopamin D1-receptorer i hjärnbarken. Resultaten kan få betydelse för utvecklingen av nya behandlingar av patienter med kognitiva nedsättningar såsom vid ADHD, efter stroke, efter utmattningsdepression och vid åldrande.

– Förändringar av antalet dopaminreceptorer hos en person behöver inte betyda att man hittat orsaken till dåligt minne, man måste också fråga sig om skillnaderna kan ha orsakats av brist på minnesträning eller andra omgivningsfaktorer. Kanske kan vi hitta nya, effektivare kombinationsbehandlingar med läkemedel och kognitiv träning. Det är i så fall mycket intressant, säger professor Lars Farde, en av de forskare som deltagit i studien.

Positronemissionstomografi är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på radioaktiva isotopers sönderfall som kan ge tredimensionella bilder av signalsubstansers rörelser inne i den levande kroppen. Genom finansiellt bidrag av läkemedelsbolaget AstraZeneca har Karolinska Institutet kunnat investera i världens modernaste PET-kamera för avbildning av hjärnan.

Publikation

Changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training.
McNab F, Varrone A, Farde L, Jucaite A, Bystritsky P, Forssberg H, et al
Science 2009 Feb;323(5915):800-2