Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

21 jan 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

22 jan 2020

till
Rum B0317, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik, Biomaterial, Högberg, Molekylär neurobiologi, Castelo-Branco, Teixeira

23 jan 2020

Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet…
Annan

24 jan 2020

till
Neo, rum Gene, plan 5
Campus Flemingsberg
Herpesvirus och Alzheimers sjukdom
Föreläsningar och seminarier
till
Birkeaulan 1, Blickagången 9B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Sofia Strömbergsson - "När talet möter lyssnaren"

Maria Södersten - "Användning av fonetogram vid diagnostik av röststörningar och utvärdering av behandling "
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

30 jan 2020

Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet…
Annan
till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Linnea Pettersson (Cecilia Williams grupp)
Lluis Millan-Arino (Christian Riedels grupp)
Veronica Larsson (Staffan Strömblads grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära

31 jan 2020

Lecture Hall, B64
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Erik Haraldsson
"The Papilla of Vater. Issues relevant to transpapillary cannulation and clinical management".
Disputationer
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Kirurgi

3 feb 2020

till
Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, GÖTEBORG
Annan
Välkommen till det nationella levermötet Svenska Leverveckan, som går av stapeln den 3–5 februari 2020 i Göteborg!

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap.
Konferenser och symposier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Transplantation, Pediatrik, Radiologi, Anestesi, Kirurgi

4 feb 2020

till
Campus Solna
Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.
Intern kurs och fortbildning

7 feb 2020

till
Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier

10 feb 2020

till
Annan
This online course is a general introduction to global health. It's conducted fully online through individual studies of video lectures, assignments and quizzes.
Intern kurs och fortbildning

13 feb 2020

till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Athanasia Christakou (Linda Lindströms grupp)
Jianjiang Hu (Staffan Strömblads grupp)
Pablo Fernandez Pernas (Rune Toftgårds grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära

24 feb 2020

till
Annan
Open Networked Learning, ONL, är en onlinekurs om hur du kan skapa samarbets- och flexibla lärandemiljöer online.
Intern kurs och fortbildning

5 mar 2020

till
Campus Solna
Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.
Intern kurs och fortbildning
till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Xiaofei Ye (Qiang Pan Hammarströms grupp)
Maria Henström (Marie Löfs grupp)
Sophia Millara (Andreas Lennartssons grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
till
Alfred Nobels allé 23, S403
Campus Flemingsberg
Titel: The effect of structured methods to enhance physical activity after abdominal surgery due to cancer
Halvtidskontroller
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapi

6 mar 2020

J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Esophageal squamous cell carcinoma - Aspects of incidence, etiology, prevention and prediction.
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Övre GI-kirurgi

11 mar 2020

till
Campus Solna
This course is an introduction to the main issues surrounding teaching and learning at an international university.
Intern kurs och fortbildning

13 mar 2020

till
Sune Bergströms Aula, Bioclinicum, Eugeniavägen 3
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Welcome to the Rectal Cancer Forum 2020 with focus on detection, emerging technologies and early rectal cancer.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Kolorektalkirurgi
DA
drupal admin
2019-05-07