Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

20 okt 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer info följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
till
Online
Annan
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise…
Föreläsningar och seminarier

21 okt 2020

till
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning

22 okt 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här…
Föreläsningar och seminarier

27 okt 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna…
Föreläsningar och seminarier

28 okt 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik

4 nov 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

5 nov 2020

till
Annan
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
till
Historiska Museet, Narvavägen 13-17
Annan
Konferenser och symposier
Inst gemensamt, MMK

10 nov 2020

IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin

13 nov 2020

till
NKS, J3:04, lokal: Torsten N Wiesel
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Pelvic fractures - clinical and radiological aspects
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, Ortopedi

17 nov 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, this Open Science database will be presented. The Open Targets Platform is a pre-competitive drug target validation platform which merges the evidence from multiple data sources as a total weighed evidence score. The platform supports disease- and target-centric workflows.
Föreläsningar och seminarier
till
Hörsal Eva & Georg Klein, Biomedicum, Nobels väg 9
Campus Solna
Var med oss på en konferens där du kan lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling, lyssna på den senaste forskningen om dessa och hur du kan angripa de globala målen i din forskning.

Konferenser och symposier
Universitetstandvården, Odontologi
till
Online via Zoom alt Erling Persson konferensrum L1:03
Annan
MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.
Annan
Inst gemensamt, MMK

18 nov 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
till
Location to be announced or possibly online.
Campus Solna
Reference management programs help you collect, format and organise your sources. During this workshop, you will learn how to use either Endnote Online or Zotero.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.
Föreläsningar och seminarier

19 nov 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Location to be announced.
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar…
Föreläsningar och seminarier

20 nov 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
I den här workshopen, ett samarbete mellan KIB och Gustav Nilsonne, forskare inom neurovetenskap och metavetenskap vid KI, får du en kort introduktion till begreppet öppen vetenskap, efter vilket vi fokuserar på hur man kan dela artiklar och data. Vi går igenom begrepp som preprints och…
Föreläsningar och seminarier
KW
KI webbteam
2020-06-08