Publicerad: 2018-06-14 14:09 | Uppdaterad: 2018-06-16 12:09

KI fick besök av ryskt forskningscenter

Ole Petter Ottersen Evgeny Shlyakhto

En rysk delegation från Almazov National Medical Research Centre besökte KI den 14 juni. Anledningen till besöket var att samtala om fortsatt och stärkt samarbete.

Almazov National Medical Research Centre är en medicinsk institution i St. Petersburg inom främst kardiologi, hjärt- och kärlkirurgi, hematologi och endokrinologi. Flera av forskarna på det ryska forskningscentret har försvarat sina avhandlingar på Karolinska Institutet med handledning av bland andra Göran Hansson, Per Eriksson, Ulf Hedin, Thomas Sejersen, Olle Söder, Boris Zhivotovsky och Anna Kostareva. Den sistnämnda är verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet och samtidigt chef för institutionen för molekylärbiologi och genetik vid Almazov National Medical Research Centre i Ryssland.

Internationella utmaningar kräver samarbete

Det ryska forskningscentret, som nyligen uppnått status som nationellt center, listar Karolinska Institutet som den främsta av deras samarbetspartners.

– De utmaningar som sjukvårdssystemen och de medicinska miljöerna i olika länder står inför idag är inte nationella utan internationella. Det kräver gemensamma ansträngningar från forskningsinstitutioner och universitet i olika länder för att hitta nya lösningar och innovativa metoder. Vår närmare 20-åriga samarbetshistoria med Karolinska Institutet har hittills varit framgångsrik och det nuvarande stadiet i vår relation tror jag är det viktigaste för oss båda, säger professor Evgeny Shlyakhto, chef för The Almazov National Medical Research Centre och ordförande för det ryska kardiologiska sällskapet.

Viktigt samarbete för KI

Delegationen togs emot i Aula Medica där Karolinska Institutets rektor, Ole Petter Ottersen, närvarade tillsammans med forskare som på olika sätt deltar i det ryska samarbetet.

– Samarbetet med Almazov Medical Centre är viktigt för KI då det är Rysslands ledande institution för forskning inom kardiologi. Mycket av forskningssamarbetet sker med institutionen för kvinnors och barns hälsa här vid KI, vilket ligger väl i linje med mål i Agenda 2030, både vad avser god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet, säger rektor Ole Petter Ottersen.

Den ryska delegationen och KI:s ledning.