Publicerad: 2019-11-20 14:56 | Uppdaterad: 2019-12-02 09:47

KI besökte Etiopien med socialminstern

Under första veckan i november deltog KI i den första delegationsresan någonsin med fokus på hälsa till Etiopien. Resan var arrangerad i samarbete mellan Swecare, UD och Business Sweden. Delegationen leddes av socialminister Lena Hallengren.

Lena Hallgren, socialminister, Anders Gustafsson KIs acting vice President och Helena Lindgren meet Dr. Munir Kassa, Health State Minister and  Dr. Ebba Abate is the Director of the Ethiopian Public Health Institute.
Lena Hallgren, socialminister, Anders Gustafsson KIs tf prorektor och Helena Lindgren samtalar med Dr. Munir Kassa, Health State Minister och Dr. Ebba Abate is the Director of the Ethiopian Public Health Institute.. Foto: Anna Riby, Swecare.

För KIs räkning deltog Anders Gustafsson, tf. prorektor, Anna-Lena Paulsson, chef på Internationella kansliet samt Helena Lindgren lektor på Kvinnors och barns hälsa.

Strategiska samarbeten i Östafrika

KI har redan strategiska samarbeten med universitet i Östafrika som i bl.a. Uganda och Tanzania och ser en god möjlighet att utöka det strategiska samarbetet även med Etiopien, framförallt med fokus på icke-smittsamma sjukdomar (NCD), som nu i allt snabbare takt läggs till den redan tunga sjukdomsbördan av smittsamma sjukdomar och trauma i landet. KI undersöker just nu möjligheterna att inrätta ett center för hållbar hälsa (sustainable health) i Östafrika och diskussioner kring detta fördes därför med några utvalda universitet och forskningsinstitutioner i Etiopien. Tack vare stöd från bl.a. Sida finns en lång historia av samarbete mellan KI och flera institutioner i Etiopien. På senare tid har också etiopiska studenter sökt sig till KI för globala masterutbildningar. Detta har sammantaget lett till att KI har långvariga kontakter och många alumner i landet.

Det är glädjande att se att det långvariga samarbete som KI haft med Etiopien bl.a. har resulterat i att det nu finns många KI-alumner på viktiga positioner i det etiopiska samhället. Många alumner finns kvar inom akademin och det är nu dags att ta vara på dessa band genom att ta vårt samarbete vidare till nästa nivå. Vi kommer att ha god hjälp av våra kompetenta alumner i detta arbete!

Anders Gustafsson, tf. prorektor

Konferensmedverkan och möte med hälsoministern

Utöver att delta i konferensen ”Sweden-Ethiopia Health Care Conference: Public and Private Cooperation for a Sustainable Health System” den 5 november som arrangerades i samband med besöket träffade delegationen Etiopiens hälsominister Dr Amir Aman. Delegationen besökte även flera sjukhus och motsv. läkemedelsverket.

Läkarprogrammet söker nytt samarbete med Bahir Dar University

I anslutning till delegationsresdan besökte även Anders Gustafsson och Anna-Lena Paulsson tillsammans med Liyew Desta, kardiolog från NKS, Bahir Dar University i norra delen av landet eftersom läkarprogrammet vid KI tillsammans med Bahir Dar University precis lämnat in en ansökan om ett nytt samarbete för student- och lärarutbyte inom ramen för Linnaues Palme programmet.