Publicerad: 2024-02-20 16:33 | Uppdaterad: 2024-02-21 18:54

KBT effektivt vid depression och samtidiga sömnbesvär

En ny studie, från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet, stärker evidensen för att kognitiv beteendeterapi för insomni effektivt kan lindra depression samtidigt som insomniproblemen. Forskarna föreslår att behandlingen ska ges till fler.

foto på forskaren Kerstin Blom
Docent Kerstin Blom Foto: Ahang Bashi

Insomni, alltså allvarliga svårigheter att somna eller förbli sovande, och depression är vanliga problem som ofta förekommer samtidigt. Kognitiv beteendeterapi för insomni, eller KBT-I, har visat sig vara en lovande behandling för att hantera både sömnproblem och depression. Dock är det inte helt klart om behandlingsmetoden har specifika effekter på depressionen eller om det mer generellt hjälper till att lindra symptomen. Trots att KBT-I visat sig lika effektiv mot samsjuklig depression som depressionsbehandling, så kvarstår milda depressiva symptom även efter att patienter genomgått KBT-I. Detta tyder på att det finns behov av mer effektiva behandlingsmetoder. 

Docent Kerstin Blom, Viktor Kaldos forskargrupp, är förstaförfattare till studien som har publicerats i Psychotherapy and Psychosomatics. Syftet med studien var att undersöka om kombinationen av KBT-I med kognitiv beteendeterapi för depression kan leda till större förbättringar av både insomni och depression jämfört med sedvanlig depressionsbehandling med en placebobehandling mot insomni.

Forskarna genomförde en 12-veckors dubbelblind randomiserad kontrollerad studie i en psykiatrisk miljö, med en uppföljningsperiod på 6 månader, där terapeutstödd internetbaserad behandling användes. Totalt deltog 126 patienter som diagnostiserats med både insomni och depression av läkare. Den kombinerade behandlingen visade specifika effekter på insomninsvårigheter jämfört med kontrollbehandlingen, men var inte mer effektiv i att minska depressionens svårighetsgrad än kontrollbehandlingen. Trots detta ledde båda behandlingsmetoderna till betydande förbättringar.

Sammanfattningsvis visar KBT-I på betydande specifika effekter när det gäller att lindra insomniproblem och var överlägsen kontrollbehandlingen på detta område. Dock hade båda behandlingsmetoderna samma effekt på depressionens svårighetsgrad. Det innebär att kombination av KBT-I med kognitiv beteendeterapi för depression inte ledde till bättre utfall för depressionen jämfört med kontrollbehandlingen. Mot bakgrund av detta och tidigare forskning som pekar i samma riktning, föreslår forskarna att KBT-I alltid bör övervägas som förstahandsval för personer som brottas med samtidig insomni och depression. Att kombinera KBT-I med psykologisk behandling för depression kan vara för krävande och kanske inte erbjuder några ytterligare fördelar.

Blom K, Forsell E, Hellberg M, Svanborg C, Jernelöv S, Kaldo V. Psychological Treatment of Comorbid Insomnia and Depression: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Psychother Psychosom. Published online January 29, 2024. doi:10.1159/000536063


 

Kontakt

Kerstin Blom Anknuten till Forskning